logo.jpg
Menocorp Content Management System

Hệ quản trị nội dung phù hợp cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có khả năng xuất bản thông tin dễ dàng trên mạng Internet và Intranet.

Quản lý nội dung đa người dùng, đa chủng loại, bao gồm: Bài viết, sản phẩm, thư viện ảnh, thư viện Video, tài liệu văn bản và đa phương tiện.

Dễ dàng chia sẻ dữ liệu cho bạn bè và người thân thông qua hệ thống gửi mail cho bạn bè, nhúng bài viết vào blog, chia sẻ dữ liệu theo chuẩn RSS 2.0.

Hỗ trợ quản lý bài viết, chuyên mục, thư viện, đơn hàng dễ dàng, thuận tiện.

Hỗ trợ nền tảng Web 2.0 và Ajax.

logo.jpg
©2009 Menocorp | Về chúng tôi | Sản phẩm | Liên lạc