Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp

26/06/2016 10:44:17 SA
Ngày 22/6/2016, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 2194/QĐ-BVHTTDL quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.
Chính phủ hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú khó khăn

Chính phủ hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú khó khăn

09/11/2015 9:31:48 SA

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp

Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp

02/11/2015 9:40:12 SA

Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú (NNND, NNƯT) có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn sẽ được trợ cấp sinh hoạt hằng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng.

Nghệ nhân sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng

Nghệ nhân sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng

28/06/2015 4:35:14 CH

Bộ LĐ,TB&XH đã chính thức lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.


Chế độ chính sách trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật cần phù hợp với tình hình thực tiễn

Chế độ chính sách trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật cần phù hợp với tình hình thực tiễn

21/03/2013 11:54:56 SA

Hơn 25 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội… trong đó lĩnh vực hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật có những biến đổi khá phong phú nhưng cũng rất phức tạp.