Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Ngàn năm mây trắng - Forever white clouds

02/10/2019 8:17:51 CH

Nàng Tô Thị có chồng là Trần Khôi, vâng mệnh vua ra biên ải giữ gìn cương thổ. Trước lúc chia tay, Tô Thị có tặng chồng chiếc khăn kỷ vật mà nàng đã thêu đôi chim Loan – Phượng.

Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 
Tác giả kịch bản: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ
Chuyển thể Kịch hát: Hoàng Song Việt - NSND Thanh Ngoan
Đạo diễn: NSND Thanh Ngoan - NSND Triệu Trung Kiên

Nàng Tô Thị có chồng là Trần Khôi, vâng mệnh vua ra biên ải giữ gìn cương thổ. Trước lúc chia tay, Tô Thị có tặng chồng chiếc khăn kỷ vật mà nàng đã thêu đôi chim Loan – Phượng. 

Rồi một ngày Trương Lỗ - người em kết nghĩa đã cùng Trần Khôi lên đường tòng chinh, trở về báo tin dữ, rằng Trần Khôi đã hy sinh anh dũng trong một trận chiến ác liệt với quân xâm lược. Trần Khôi còn chăng chối lại rằng Trương Lỗ hãy thay mình cùng Tô Thị gá nghĩa trăm năm. 

Nghe Trương Lỗ kể, Tô Thị nhất quyết không tin là chồng mình đã chết. Nàng khẩn cầu Trương Lỗ hãy để nàng bồng con thơ vượt ngàn dặm quan san đi kiếm tìm tung tích chồng mình, nếu quả thật Trần Khôi đã chết, Tô thị sẽ làm theo lời ủy thác của Trần Khôi. Trương Lỗ buộc lòng chấp thuận.  

Trên đường đi tìm chồng, hai người gặp một gánh hát Chèo. Tô Thị đã khẩn khoản hỏi thăm tung tích của chồng. Gánh hát Chèo đã diễn lại một tích chèo kể về một người tên gọi Trần Khôi. 

Nghe xong câu chuyện, Tô Thị vẫn không tin đó là chồng mình. Nàng tiếp tục lên đường tìm chồng. Đến một Thị tứ hẻo lánh, gặp mấy người Hát Xẩm xin ăn. Tô Thị lại khẩn khoản hỏi han tin tức của chồng. Mấy người Hát Xẩm lại kể cho Tô Thị nghe câu chuyện về một người có tên là Trần Khôi mà họ nghe được từ các thương gia lỡ độ đường nghỉ lại qua đêm. 

Tô Thị vẫn không tin đó là chồng mình, nàng tiếp tục bồng con lên đường tìm chồng. Đến một nơi có ngôi đền Tứ phủ, Tô Thị lại tìm vào hỏi han tung tích của chồng. Cô Đồng đền với thiên nhãn của thần linh đã lập túc chỉ ra rằng, chính Trương Lỗ là kẻ phản bội giống nòi, đưa quân ta vào nơi phục binh của giặc, rồi nhân cơ hội giết chết Trần Khôi để chiếm đoạt Tô Thị, người mà hắn đã đem lòng luyến nhớ từ lâu. 

Trần Khôi đã lộ rõ tâm địa gian tà, hắn đã truy đuổi mẹ con Tô Thị và toan cưỡng đoạt nàng giữa chốn rừng sâu. Nhưng cặp rắn thần đã xuất hiện và tha Trương Lỗ mất dạng. Kẻ thủ ác đã bị thần linh trừng phạt. Tô Thị vẫn một mực không tin chồng mình đã chết, nàng lại bồng con thơ trèo đèo lội suối để tìm chồng. Trèo lên tới đỉnh non cao, cũng là lúc sức tàn lực kiệt, nàng chờ đợi mỏi mòn rồi hóa đá “Vọng Phu”./.Voice of Vietnam Theatre 
Playwright: Assoc. Prof. Dr. Nguyen The Ky
Adapted to Theatre play: Hoang Song Viet - People's Artist Thanh Ngoan
Stage Director: People's Artist Thanh Ngoan - People's Artist Trieu Trung Kien

To Thi whose husband is Tran Khoi, who obeyed the King’s order to go to the front to preserve the borders of the country. Before departure, To Thi gave her husband the souvenir scarf that she had embroidered the Loan - Phuong birds (Finch-Phoenix).

Then one day, Truong Lo - a sworn brother, who joined Tran Khoi on his journey to the battle, returned to report bad news that Tran Khoi sacrificed courageously on the battlefield in a fierce battle with the invaders. Before he died, Tran Khoi also asked Truong Lo to replace him to take care of To Thi and marry her.

To Thi did not believe in Truong Lo’s story, she insisted that her husband was not dead. She begged Truong Lo to let her carry her child to go over thousand miles to look for her husband. If it is true that Tran Khoi was indeed dead, To Thi would follow Tran Khoi's message. Truong Lo had to accept.

On the way to find her husband, they met a “Cheo” singing group. To Thi pleaded for information about her husband's whereabouts. “Cheo” singing group performed a “Cheo” story about a man named Tran Khoi.

After listening to the story, To Thi still did not believe it was her husband. She continued to go to find her husband. Arriving in a remote town, she met some singing beggars. To Thi again urgently asked for the news about her husband. The singing beggars told To Thi the story of a man named Tran Khoi whom they heard from the merchants staying overnight in the town.
To Thi still did not believe that was her husband. She continued to hold her child to go and find her husband. Coming to Tu Phu Temple, To Thi again inquired about her husband's whereabouts. The Temple Head - Co Dong who has special eye, immediately pointed out that Truong Lo is the traitor. He brought our troops to the garrison of the enemy, then he took the opportunity to kill Tran Khoi to usurp To Thi, whom he fell in love long time ago.

Tran Khoi revealed the evil heart and mind, he pursued To Thi and her child and tried to rape her in the deep forest. However, a pair of snake appeared and brought him away. Evils were punished by the Spirit. To Thi still insisted that her husband was not dead, she carried her child and climbed up the mountain and down the stream to find her husband. Climbing up to the top of the mountain, also at the point of exhaustion, she waited tiredly and was petrified into "Vong Phu" (Waiting for Husband) stone.


Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn