Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Nữ ca sĩ hói đầu - The Bald Soprano

02/10/2019 8:21:24 CH

Ông bà Smith là một cặp vợ chồng trung lưu người Anh, hai vợ chồng trò chuyện về những chủ đề thường nhật, nhưng người này nói, người kia chẳng hiểu gì. Cuối cùng cô hầu gái tên Mary vào báo họ có khách. Bản thân ông bà Smith cũng biết mình có mời khách đến chơi, nhưng sau đó hai vợ chồng vào ăn sáng.

Luc Team
Kịch bản : Eugène Ionesco
Đạo diễn : Trần Lực

Ông bà Smith là một cặp vợ chồng trung lưu người Anh,  hai vợ chồng trò chuyện về những chủ đề thường nhật, nhưng người này nói, người kia chẳng hiểu gì. Cuối cùng cô hầu gái tên Mary vào báo họ có khách. Bản thân ông bà Smith cũng biết mình có mời khách đến chơi, nhưng sau đó hai vợ chồng vào ăn sáng.

Khách đến là ông bà Martin, họ là một cặp vợ chồng, nhưng chẳng nhớ mình là vợ chồng, phải đối thoại rất lâu mới nhận ra mình là vợ chồng, đang sống cùng nhau trong một căn hộ, và có chung một đứa con.

Khi ông bà Smith quay ra để tiếp khách, thì một bên chủ nhà trách khách đến chơi mà không báo trước, bên khách thì trách chủ nhà bắt họ phải chờ đợi, và hai cặp vợ chồng lại nói chuyện với nhau, những câu chuyện nhạt nhẽo, vô nghĩa lý.

Cô hầu gái Mary giải thích với khán giả rằng, họ tuy là vợ chồng, mà không phải vợ chồng, con của họ nhưng không phải con của họ.v.v... chuyện dù được giải thích lại càng thêm khó hiểu và đây mâu thuẫn.

Sau đó có một anh Lính Cứu Hỏa xuất hiện. Anh tham gia vào câu chuyện của hai cặp vợ chồng.

Khi anh lính Cứu hỏa đi khỏi thì hai cặp vợ chồng : ông bà Smith và ông bà Martin quay sang tranh luận về món ăn, sự tranh luận gay gắt đến mức họ cãi nhau. Nhưng bản thân xung đột giữa họ cũng hoàn toàn vô nghĩa vì họ chẳng hiểu gì nhau cả.

Nội dung của vở kịch có thể tóm tắt ngắn gọn là “ không có chuyện gì”, nó chỉ là những sự kiện rời rạc, diễn ra trong một gia đình trưởng giả nước Anh. Thông qua những đoạn đối thoại nhạt nhẽo, lúc mâu thuẫn, lúc vô nghĩa của các nhân vật, Ionesco đã diễu cợt khả năng sử dụng ngôn ngữ trong việc thể hiện tư duy, đồng thời thông qua các tình tiết phi lý, kỳ dị, nửa thực nửa hư, tác giả muốn phản ánh cái nhỏ bé vô nghĩa lý đến thảm hại của thân phận con người.

Toàn bộ vở kịch miêu tả về cái PHI LÝ của cuộc sống, sự trống rỗng của tinh thần, sự nhàm chán đơn điệu của tồn tại, và sự bế tắc trong nhu cầu thấu hiểu lẫn nhau, ngôn ngữ dường như bất lực trong đời sống tư tưởng của giai cấp tư sản hiện đại phương tây.Luc team Theatre Contemporary
Playwright: Eugene Ionesco
Stage Director: Tran Luc

Mr. & Mrs. Smith are a middle-class British couple, the couple talk about daily topics, mostly one person says, the other doesn't understand anything. Eventually, the maid Mary comes in to inform that they have guests. Mr. & Mrs. Smith themselves know that they invited guests, then, the couple go to have breakfast.

The guests are Mr. & Mrs. Martin, they are a couple, but they did not remember that they are husband and wife, they have to talk for a long time before they realize that they are husband and wife, living together in an apartment and having a child.

When Mr. and Mrs. Smith come back to welcome  the guests, on the one hand, the hosts complaint that the visitors came without notice, on the other hand, the visitors  blamed the hosts for making them wait. And the couples continue to talk, nonsense and meaningless stories.

The maid Mary explains to the audience that they are spouses, but in fact, they are not spouses, they have children but not their children, etc., making the story even more contradictory and difficult to understand.

Then a Firefighter shows up. He joined in the stories of the two couples.

After the Firefighter left, the two couple Mr. and Mrs. Smith and Mr. and Mrs. Martin turned to discuss about food, the discussion was so intense that they argued. But the conflict between them is completely meaningless because they do not understand each other.

The content of the play can be summed up briefly as "no problem", it is only the discrete events, taking place in an English patriarchal family. Through the bland, contradictory and meaningless dialogues of the characters, Ionesco has mocked the ability to use language in expressing thoughts, and through unreasonable, bizarre episodes, half real and half unreal, the author wants to reflect the absurdly small and pathetic of the human.

The whole play depicts the UNREASONABLE of life, the emptiness of the soul, the monotonous boredom of existence and the impasse in the need to understand each other, the language seems inefficient in spiritual life of the modern Western bourgeoisie.

Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn