Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Vở diễn: Đường đến Tuần lễ vàng 1945

28/10/2018 8:22:11 CH

Vở diễn: Đường đến Tuần lễ vàng 1945 của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

Vở tuồng lịch sử "Đường đến Tuần lễ vàng 1945" nhằm gợi nhắc về những trang đẹp về ký ức của sức mạnh của long dân. Thành công của Tuần lễ vàng 1945 đã chứng minh rõ về sức mạnh của quần chúng nhân dân trong cách mạng và khối đại đoàn kết dân tộc trong thực tiễn. Đặc biết là những quyết sách thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Hổ Chủ tịch trong việc gìn giữ những tài sản văn hóa của dân tộc. Đó là bài học lớn lao, đầy ý nghĩa về xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong mọi chặng đường phát triển.

- Tên đơn vị:  Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế
- Tác phẩm dự thi: ĐƯỜNG ĐẾN TUẦN LỄ VÀNG 1945
- Tác giả kịch bản:  Th.S Nguyễn Phước Hải Trung
- Đạo diễn: NSUT La Thanh Hùng

TT

NGƯỜI BIỂU DIỄN

VAI DIỄN

1.

NSUT Thế Tuệ

Hồ Chủ tịch

2.

Nguyễn Phong

Hoàng đế Bảo Đại (Cố vấn Vĩnh Thụy)

3.

NSUT Phong Thủy

Hoàng hậu Nam Phương

4.

Bạch Hoa

Thái hậu Từ Cung

5.

Văn An

Trần Huy Liệu

6.

Hoàng Đức

Cù Huy Cận

7.

Thanh Hoài

Trần Hữu Dực

8.

Hồng Kỳ

Phạm Khắc Hòe

9.

Đình Việt

Vĩnh Cẩn

10.

Duy Thu

Thư ký Ban Vận động

11.

Phạm Lệ

Thị nữ Xuân Khôn

12.

Văn Hoàng

Khâm sứ PhápHội NSSKVN
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn