Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Vở diễn: Quyền uy và tội ác

22/10/2018 11:07:37 CH

Vở diễn: Quyền uy và tội ác của Đoàn Kịch hát Dân ca -Trung tâm BT&PHDSDC xứ Nghệ

- Tên đơn vị: Đoàn Kịch hát Dân ca – TT BT&PHDSDC Xứ Nghệ
- Tác phẩm dự thi : QUYỀN UY VÀ TỘI ÁC
- Tác giả: Phạm Ngọc Sơn
- Đạo diễn: NSND Xuân Huyền
- Đạo diễn phục dựng: NSND Hồng Lựu

TT

NGƯỜI BIỂU DIỄN

VAI DIỄN

1.

Nghiêm Thị Sinh

Hoàng Thái Hậu

2.

Nguyễn Thị Liên

Thứ Phi

3.

Mai Trọng Kiên

Thái tử Xi Mơ Điêng

4.

Trần Xuân Đức

Thái tử Xi Mơ Rê

5.

Nguyễn Thị Lê

Ka li đa

6.

Hồ Minh Thông

Quan cận thần

7.

Hà Thị Hải Lý

Vợ Quan cận thần

8.

Trần Quang Sáng

Nịnh thần nam

9.

Trịnh Phước Quyên

Nịnh thần nữ

10.

Phan Duy Thanh

Tên bắn cung

11.

Thái Văn Hải

Lính Thái tử

12.

Hồ Minh Thanh

Lính cận vệ Hoàng Thái Hậu 1

13.

Nguyễn Văn Định

Lính cận vệ Hoàng Thái Hậu 2

14.

Nguyễn Minh Nguyệt

Nữ tì 1

15.

Nguyễn Thiên Huế

Nữ tì 2

16.

Nguyễn Thị Giang

Nữ tì 3

17.

Nguyễn Thị Hương

Nữ tì 4

Hội NSSKVN
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn