Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Hội NSSKVN tặng Bằng khen tại "Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2014”

28/11/2014 10:31:04 SA


Tặng Bằng khen cho dàn nhạc của các đơn vị nghệ thuật có đóng góp tích cực  tại  “Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2014” và Tiền thưởng được trích từ Quỹ hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình nghiên cứu nghệ thuật sân khấu năm 2014 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Kèm theo mỗi bằng khen là số tiền thưởng 7.000.000đ (Bẩy triệu đồng).

Danh sách các đơn vị nghệ thuật có đóng góp tích cực tại “Cuộc thi Tài năng trẻ
diễn viên Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2014”

1/ Dàn nhạc Nhà hát Chèo tỉnh Thái Bình
2/ Dàn nhạc Nhà hát Chèo tỉnh Nam Định
3/ Dàn nhạc Nhà hát Chèo tỉnh Ninh Bình
4/ Dàn nhạc Nhà hát Múa Rối Thăng Long
5/ Dàn nhạc Nhà hát Chèo tỉnh Hà Nam
6/ Dàn nhạc Nhà hát Chèo Việt Nam
7/ Dàn nhạc Đoàn Nghệ thuật Chèo tỉnh Thanh Hóa
8/ Dàn nhạc Nhà hát Chèo tỉnh Hưng Yên

Tặng Bằng khen cho các diễn viên trẻ triển vọng tại “Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2014” và  Tiền thưởng được trích từ Quỹ hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình nghiên cứu nghệ thuật sân khấu năm 2014 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Kèm theo mỗi bằng khen là số tiền thưởng 5.000.000đ

Danh sách các diễn viên trẻ triển vọng tại
“Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2014”1/ Diễn viên: Hoàng Thị Ngà
    Vai diễn: Đào Huế
    Vở diễn: Chu Mãi Thần
    Đơn vị: Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa

2/ Diễn viên: Phạm Nguyễn Lan Anh
    Vai diễn: Thị Màu
    Vở diễn: Quan Âm Thị Kính
    Đơn vị: Nhà hát Chèo tỉnh Ninh Bình

3/ Diễn viên: Lê Anh Tú  
    Vai diễn: Lưu Bình
    Vở diễn: Lưu Bình Dương Lễ  
    Đơn vị: Nhà hát Chèo tỉnh Ninh Bình
  4/  Diễn viên: Dương Thị Dung   
    Vai diễn: Thị Màu  
    Vở diễn: Quan Âm Thị Kính  
    Đơn vị: Nhà hát Chèo tỉnh Hà Nam

5/ Diễn viên: Phạm Văn Hòa    
    Vai diễn: Tuần Ty   
    Vở diễn: Chu Mãi Thần    
    Đơn vị: Đoàn Nghệ thuật Chèo tỉnh Thanh Hóa

6/  Diễn viên: Nguyễn Thị Thu Phương     
    Vai diễn: Thị Màu    
    Vở diễn: Quan Âm Thị Kính     
    Đơn vị: Nhà hát Chèo tỉnh Hưng Yên 


Hội NSSKVN
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn