Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         
 

Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2018

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong 03 năm 2018 - 2020;
 

60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn