Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX

13/03/2020 3:31:45 CH
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã bầu NSND Trịnh Thúy Mùi làm Chủ tịch; hai Phó chủ tịch: NSND Vương Duy Biên và NSND Giang Mạnh Hà.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

22/05/2018 12:10:13 CH

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Ngày Sân khấu Việt Nam

Ngày Sân khấu Việt Nam

11/01/2013 4:06:46 CH

Ngày 30 tháng 7 năm 2010 – Ban Bí thư TW Đảng đã ra thông báo số 364-TB/TW với nội dung: Đồng ý lấy ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm là Ngày Sân khấu Việt Nam.

Chặng đường 50 năm Nghệ thuật Sân khấu

Chặng đường 50 năm Nghệ thuật Sân khấu

11/01/2013 3:41:03 CH

Từ những năm 1930, ảnh h­ưởng các phong trào đấu tranh cách mạng trên khắp mọi vùng đất nư­ớc, những ngư­ời lao động sáng tạo nghệ thuật Sân khấu dần ý thức trách nhiệm công dân và vai trò người nghệ sĩ trư­ớc cuộc chuyển mình của đất n­ước sau bao năm chìm đắm trong nô lệ.


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

10/01/2013 3:27:25 CH

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam diễn ra từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2009.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

10/01/2013 3:26:12 CH

Trong xây dựng và phát triển của thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa, văn học, nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật sân khấu.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

10/01/2013 3:24:07 CH

Đây cũng là thời kỳ chúng ta tích cực đổi mới sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), phấn đấu xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

10/01/2013 3:22:38 CH

Hội Nghệ sĩ sân khấu phát triển mạnh mẽ, tập hợp 1420 Hội viên, trở thành tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tham gia tích cực vào việc xây dựng nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

10/01/2013 3:21:17 CH

Sự ra đời của Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị về công tác văn hóa văn nghệ thực sự là luồng gió mới, tháo bỏ những cơ chế lỗi thời, những cản trở phi lý, nhằm thực hiện quyền tự do sáng tạo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

10/01/2013 3:19:51 CH

Từ năm 1975 đến năm 1980 là thời kỳ khó khăn trên con đường phát triển của cách mạng.


Ngày 30 tháng 4 năm 1975

Ngày 30 tháng 4 năm 1975

10/01/2013 3:18:02 CH

Toàn dân tộc thoát khỏi ách thống trị, tràn ngập trong niềm hân hoan vô hạn, ngành sân khấu cũng đứng trong dòng người vào tiếp quản các vùng vừa được giải phóng, nối vòng tay lớn đón tiếp các bạn đồng nghiệp