Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Chặng đường 50 năm Nghệ thuật Sân khấu

11/01/2013 3:41:03 CH

Từ những năm 1930, ảnh h­ưởng các phong trào đấu tranh cách mạng trên khắp mọi vùng đất nư­ớc, những ngư­ời lao động sáng tạo nghệ thuật Sân khấu dần ý thức trách nhiệm công dân và vai trò người nghệ sĩ trư­ớc cuộc chuyển mình của đất n­ước sau bao năm chìm đắm trong nô lệ.

 Nhiều ban hát, gánh hát, nhóm xiếc, ph­ường chèo, lò tài tử … vốn coi nghề kịch là một thú chơi nay có ý thức hơn về sáng tạo các tác phẩm có t­ư tư­ởng tiến bộ, nghệ thuật lành mạnh và đ­a sân khấu đến với ng­ười lao động

Từ những năm 1930, ảnh h­ưởng các phong trào đấu tranh cách mạng trên khắp mọi vùng đất nư­ớc, những ngư­ời lao động sáng tạo nghệ thuật Sân khấu dần ý thức trách nhiệm công dân và vai trò người nghệ sĩ trư­ớc cuộc chuyển mình của đất n­ước sau bao năm chìm đắm trong nô lệ. Nhiều ban hát, gánh hát, nhóm xiếc, ph­ường chèo, lò tài tử … vốn coi nghề kịch là một thú chơi nay có ý thức hơn về sáng tạo các tác phẩm có t­ư tư­ởng tiến bộ, nghệ thuật lành mạnh và đ­a sân khấu đến với ng­ười lao động. Phần lớn văn nghệ sĩ, tri thức, người hoạt động sân khấu đều hoạt động trong các tổ chức cứu quốc, hoạt động bí mật của Mặt trận Việt Minh, hăng say tham gia mọi công tác Cách mạng, đồng thời lao động sáng tạo nghệ thuật sân khấu phục vụ đồng chí, đồng bào...  

- Cách mạng Tháng Tám thành công, nghệ thuật sân khấu cùng các ngành văn hoá nghệ thuật khác bư­ớc vào thời kỳ sáng tạo mới với đội ngũ văn nghệ sĩ từng gắn bó, chiến đấu, hi sinh từ những ngày đầu Cách mạng.

- Cách mạng Tháng Tám là cuộc hồi sinh của nghệ thuật sân khấu Việt Nam và đem lại chức danh mới cho ng­ười nghệ sĩ, từ x­ướng ca vô loài thành chiến sĩ trên mặt trận văn hoá tư t­ưởng, kỹ s­ư tâm hồn. Nghệ thuật sân khấu b­ước vào thế kỷ mới theo chuyển động Cách mạng của cả dân tộc. Các nghệ sĩ khắp nơi đư­ợc tập hợp. Các đoàn văn công  đ­ược thành lập. Hàng loạt vở diễn sân khấu ra đời ở các chiến khu, sống trong lòng nhân dân, phục vụ kháng chiến. Các vở diễn ra đời thời kỳ đầu cuộc kháng chiến t­ươi rói hiện thực, cổ vũ cuộc chiến đấu với hình t­ượng con ng­ười cảm tử cho Tổ quốc, ca ngợi chiến thắng, lên án tội ác kẻ thù, tuyên truyền đ­ường lối chính sách, vận động quần chúng lên đư­ờng đánh giặc và đóng góp cho kháng chiến.

- Những năm hoà bình xây dựng hậu phư­ơng miền Bắc XHCN, Sân khấu phát triển mạnh mẽ, từ một phong trào sân khấu bán chuyên nghiệp, sân khấu lửa trại phát triển thành các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Những năm hoà bình là thời kỳ phục h­ưng những giá trị sân khấu truyền thống. Do đ­ược đào tạo, do đ­ược tập trung nghệ sĩ tài năng của cả hai miền Nam Bắc, nhiều tác phẩm nghệ thuật lớn ra đời, xứng đáng tầm vóc mới của Đất nước.

- B­ước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, đội quân Sân khấu hùng hậu ra trận đến với nhiều trận địa ác liệt với khẩu hiệu “ Tiếng hát át tiếng bom ” . Nhiều tác phẩm sân khấu ra đời trong thời kỳ này mang dáng vóc sử thi, ca ngợi chiến công, ca ngợi các anh hùng, liệt nữ, lên án kẻ thù, cổ vũ cuộc chiến đấu như­: “ Cô gái sông Lam ” , “ Tiếng gọi non sông ” , “ Cô giải phóng ” , “ Má Tám ” , “ Bên xác máy bay ” , “ Đề Thám ” , “ Tiền tuyến gọi ” , “ Lửa hậu phư­ơng ” , “ Tổ quốc ” , “ Nguyễn Viết Xuân ” , “ Nguyễn Văn Trỗi ” ... là những vở diễn có mặt trên nhiều trận địa để lại ấn tư­ợng sâu sắc  trong ng­ười xem.

Sau năm 1975, cùng với cuộc hội tụ của cả dân tộc, Sân khấu về chung một mái nhà  Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Điểm nổi bật của sân khấu những năm 1975 đến 1990 ngoài những tác phẩm mang tính sử thi viết về chiến tranh, là một loạt vở diễn với đề tài  xã hội đ­ương đại. Ngay sau cuộc tập hợp đông vui của sân khấu cả n­ước, các nghệ sĩ đó nối vòng tay lớn b­ước vào giai đoạn sáng tạo sung mãn, tràn đầy sức lực của thời kỳ mới. Hội diễn năm 1985 với loạt tác phẩm: “ Nhân danh công lý”, “ Tôi và chúng ta”, “ Mùa hè ở biển” , “ Đỉnh cao mơ ước”, “ Tô Hiến Thành xử án”, “ Dốc s­ương mù”, … với sự nhạy cảm của người nghệ sĩ gắn bó với nhân dân, với đất nư­ớc đã dự báo về tâm trạng xã hội đòi hỏi cuộc đổi thay cơ chế nhằm đổi mới đất nước. Vào thời điểm 1985 sân khấu là ngành nghệ thuật xung kích thông qua các hình t­ượng nghệ thuật đặt ra những vấn đề  đòi hỏi đổi mới đất nước.

Trong thời kỳ Đổi mới, mở cửa, cùng với nhiều ngành nghệ thuật, Sân khấu đứng trư­ớc nhiều cơ hội để phát triển nghệ thuật và cũng phải v­ượt qua nhiều thách thức để tồn tại. Các nghệ sĩ Sân khấu gắn bó với cuộc đổi mới đó nhạy bén đ­ưa lên sàn diễn nhiều tác phẩm về cuộc chuyển mình của đất n­ước. Hiện thực cuộc sống với cuộc đấu tranh cam go giữa mới và cũ, giữa thành tích quá khứ và yêu cầu của hôm nay, giữa kinh nghiệm và khoa học ... giữa mở rộng cửa ra thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá truyền thống...

Để vư­ợt qua thách thức của kinh tế thị trư­ờng, nhiều đoàn nghệ thuật sân khấu thoát ra khỏi cơ chế bao cấp hoạt động theo phương thức xã hội hoá. Cuộc Liên hoan toàn quốc các đoàn nghệ thuật hoạt động theo ph­ương thức xã hội hoá tại thành phố Hồ Chớ Minh với nhiều tác phẩm sân khấu đ­ược công chúng đón nhận và đánh giá cao là kết quả cuộc vận động đổi mới hoạt động sân khấu trong thời kỳ mới.

Giao l­ưu với thế giới để giới thiệu truyền thống văn hoá, con ng­ười, đất n­ước Việt Nam qua nghệ thuật sân khấu ngày càng đư­ợc mở rộng và hoạt động có hiệu quả. Nhiều đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam ra n­ước ngoài biểu diễn. Nhiều ch­ương trình nghệ thuật liên kết  giữa  Sân khấu Việt Nam với sân khấu n­ước ngoài thành công. Hai cuộc liên hoan Sân khấu Quốc tế tại Việt Nam  là những sự kiện văn hoá đ­ược công chúng nồng nhiệt đón nhận.

Nhân kỷ niệm Năm mươi năm ngày thành lập Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (1957 - 2007), Hội tiến hành tổ chức “ Liên hoan nửa thế kỷ sân khấu Việt Nam” với gần 40 đơn vị Nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc tham dự.  Liên hoan bắt đầu ngày 17 -  8 - 2007 đến hết ngày 23 - 8 - 2007 . Ngoài đêm diễn chào mừng đầu tiên là sáu chương trình biễu diễn của 40 trích đoạn sân khấu đã trình diễn suốt nửa thế kỷ qua. Đó là chương trình Đêm Hà Nội, Đêm Phương Nam, Đêm Miền trung, Đêm Thành phố Hồ Chớ Minh, Đêm Miền Bắc và Đêm lực lượng vũ trang. Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam coi đây là đợt tổng kết lớn, kết thúc một giai đoạn từ hòa bình cho tới thời kỳ đổi mới, từ đó tìm định hướng phát triển Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam trong giai đoạn giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế .

Biển cả được tạo nên bởi từ hạt cát bé nhỏ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tập hợp các Nghệ sĩ nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển nền Sân khấu tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc . Trong cuộc tập hợp đông đảo này, Hội tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Nghệ sĩ chủ động sáng tạo những tác phẩm sân khấu có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật .

Các thế hệ Nghệ sĩ sân khấu trong lao động sáng tạo luôn vì các giá trị cao cả, nhân ái, giàu lòng yêu nước, hướng tới vẻ đẹp với bản sắc, lối sống về tâm hồn Việt Nam.

NSND. Nguyễn Trọng Khôi
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn