Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

10/01/2013 3:22:38 CH

Hội Nghệ sĩ sân khấu phát triển mạnh mẽ, tập hợp 1420 Hội viên, trở thành tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tham gia tích cực vào việc xây dựng nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

ĐẠI HỘI IV HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU VIỆT NAM
(1994 - 1999) (1420 Hội viên)

Nhiệm kỳ của Đại hội IV Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam diễn ra trong năm năm cuối cùng của thế kỷ XX. Thời gian đất nước vượt qua mọi thử thách, tạo ra những thành tựu lớn của đổi mới để bước vào thế kỷ XXI.

Hội Nghệ sĩ sân khấu phát triển mạnh mẽ, tập hợp 1420 Hội viên, trở thành tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tham gia tích cực vào việc xây dựng nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Mục tiêu: 

Nghị quyết của Đại hội IV - Đại hội hướng tới năm 2000 xác định sân khấu tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Bản báo cáo: Vì một nền sân khấu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã đề ra phương hướng:

 • Bảo vệ văn hóa truyền thống, tổ chức tổng kiểm tra những tác phẩm được coi là truyền thống và làm sống lại vở diễn.
 • Xây dựng những tác phẩm sân khấu quy mô về con người các dân tộc Việt Nam qua các thời đại.
 • Tổ chức các đơn vị nghệ thuật với chức năng nhiệm vụ, thậm chí đối tượng phục vụ cụ thể khác nhau. Các Nhà hát phải được hưởng một chế độ đủ để dàn dựng gìn giữ và thường xuyên bảo tồn các tiết mục truyền thống và dựng vở mới với nghệ thuật nghiêm túc. Các đơn vị địa phương được tài trợ theo khả năng và yêu cầu phục vụ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của quần chúng.
 • Đề nghị Nhà nước có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các nghệ sĩ tài năng có đóng góp vào sự nghiệp bảo tồn và phát triển sân khấu cách mạng.
Ban chấp hành: 
BAN THƯ KÝ

Đạo diễn Dương Ngọc Đức
Tác giả Lê Duy Hạnh
Nhà lý luận – phê bình Ngô Thảo

Tổng Thư ký
P. Tổng Thư ký
P. Tổng Thư ký
ỦY VIÊN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
 • Đạo diễn Xuân Đàm
 • Đạo diễn Ngô Hồng Khanh
 • Đạo diễn Nguyễn Đình Nghi
 • Đạo diễn Phạm Thị Thành
 • Diễn viên Nguyễn Thị Hoà Bình
 • Diễn viên Tâm Chính
 • Đạo diễn Ngọc Dư
 • Đạo diễn Xuân Đàm
 • Đạo diễn Doãn Hoàng Giang
 • Nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh
 • Đạo diễn Trịnh Quang Khanh
 • Diễn viên Trọng Khôi
 • Đạo diễn Vũ Minh
 • Đạo diễn Ngọc Minh
 • Đạo diễn Đình Quang
 • Đạo diễn Hoàng Quân Tạo
 • Nhà lý luận – phê bình Tất Thắng
 • Diễn viên Mạnh Tưởng
 • Diễn viên Tiến Thọ

 

Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn