Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX

13/03/2020 3:31:45 CH

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã bầu NSND Trịnh Thúy Mùi làm Chủ tịch; hai Phó chủ tịch: NSND Vương Duy Biên và NSND Giang Mạnh Hà.

 Biên bản Đại hội đại biểu toàn quốc 2020
 Điều lệ sửa đổi bổ sung khóa IX
 NĐ 45 về tổ chức Hội
 Nghị quyết Đại hội IX

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) đã được tổ chức từ ngày 12, 13/01/2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết của BCH khóa VIII (2014 – 2019) và phương hướng nhiệm vụ của BCH khóa IX (2019 – 2024); thảo luận, thông Điều lệ sửa đổi khóa IX (2019 – 2024); và bầu ra Ban chấp hành, Ban Kiểm tra, Chủ tịch Hội, Phó chủ tịch Hội khóa IX (2019 – 2024). 

Theo điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam xin được báo cáo về kết quả Đại hội nhiệm kỳ IX gồm các văn bản như sau:

1. Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ hội;
2. Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội; (gồm: Biên bản bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Chủ tịch Hội, Phó chủ tịch Hội khóa IX (2019 – 2024)
3. Chương trình hoạt động của hội;
4. Nghị quyết đại hội.

Hội NSSKVN
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn