Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

10/01/2013 3:24:07 CH

Đây cũng là thời kỳ chúng ta tích cực đổi mới sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), phấn đấu xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

ĐẠI HỘI V HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU VIỆT NAM
(1999 – 2004) (1810 Hội viên)

Đại hội V Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam diễn ra ở thời điểm sắp bước vào thế kỷ XXI - Đất nước bước vào thời kỳ lịch sử quan trọng, thời kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì sự phồn vinh của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Đây cũng là thời kỳ chúng ta tích cực đổi mới sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), phấn đấu xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đại hội V Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh hiện thực sinh động và vĩ đại của đất nước, của đời sống nhân dân là mảnh đất màu mỡ và là nguồn cảm hứng vô tận cho sự sáng tạo nghệ thuật. Cần phấn đấu để ngày càng có được nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người. Càng đi vào đổi mới, đi vào kinh tế thị trường, mở cửa giao lưu quốc tế, chúng ta càng chú trọng xây dựng văn hóa, xây dựng con người mới với tất cả cốt cách, tâm hồn Việt Nam.

Là một bộ phận quan trọng trong văn hóa, nghệ thuật sân khấu Việt Nam luôn bám sát, liên hệ, hiểu thực tiễn cách mạng trên đất nước để nắm bắt, phản ánh trung thực, sinh động, sâu sắc cuộc sống lao động, sản xuất chiến đấu, công tác của nhân dân. Khám phá thế giới tinh thần, tâm hồn phong phú, cao đẹp của con người Việt Nam. Hơn bao giờ hết nghệ thuật sân khấu càng sáng tạo được nhiều vở diễn có giá trị về dân tộc Việt Nam. Con người Việt Nam đang dũng cảm vượt qua thử thách, đẩy nhanh tiến trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục sáng tạo, dàn dựng nhiều tác phẩm xứng đáng với tầm vóc của dân tộc, nhiều tác phẩm nêu bật nhân tố mới con người mới, mang hơi thở cuộc sống, thu hút và hấp dẫn công chúng khán giả.

Mục tiêu:

Nghị quyết của Đại hội V xác định:

 • Sân khấu phải bám rễ vào cuộc sống, phân tích và lý giải những vấn đề của cuộc sống, thông qua những hình tượng con người tiêu biểu đang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Sân khấu là loại hình nghệ thuật có khả năng phản ánh trực tiếp, sâu sắc và sinh động cuộc sống dưới mọi góc độ, có tác động lớn về nhận thức và giáo dục. Sân khấu không những là nhu cầu văn hóa không thể thiếu của nhân dân mà từ đặc thù của nó, sân khấu là nơi tập hợp công chúng để làm sáng tỏ chân lý cuộc sống, cổ vũ nhân dân hành động thực hiện thành công lý tưởng cao cả của Đảng.
Ban chấp hành: 
BAN THƯ KÝ

NSND Nguyễn Trọng Khôi
Tác giả Lê Duy Hạnh
Nhà lý luận – phê bình Ngô Thảo

Tổng Thư ký
P. Tổng Thư ký
P. Tổng Thư ký
ỦY VIÊN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
 • NSND Doãn Hoàng Giang
 • NSND Tiến Thọ
 • NSƯT Nguyễn Thị Hoà Bình
 • Đạo diễn Ngô Hồng Khanh
 • NSƯT Thanh Trầm
 • Đạo diễn Trịnh Quang Khanh
 • NSƯT Trần Ngọc Giàu
 • Đạo diễn Hoa Hạ
 • Nhà lý luận – phê bình Nguyễn Tất Thắng
 • NSND Phạm Thị Thành
 • NSƯT Nguyễn Ngọc Bình
 • NSƯT Trần Nhượng
 • NSƯT Hoàng Dũng
 • NSƯT Trần Đình Sanh
 • Nhà viết kịch Nguyễn Quốc Nhân
 • Nhà viết kịch Trọng Nguyễn
 • NSƯT Lê Chức
 • NSND Nguyễn Ngọc Thuỷ

 

Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn