Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Danh sách Nghệ sĩ Ưu tú đợt 4 - 1997

28/01/2016 10:32:55 SA

Danh sách Nghệ sĩ Ưu tú được phong tặng đợt 4 - 1997

STT Họ và Tên Nghệ danh Chức danh khi được phong tặng
1 Nguyễn Đình Bảo Diễn viên
2 Đặng Mạnh Bảo Diễn viên
3 Dương Viết Bát Đạo diễn
4 Vũ Khắc Bảy Diễn viên Chèo
5 Nguyễn Thị Bê Thúy Bê
Diễn viên
6 Nguyễn Văn Biển Thanh Tùng
Diễn viên
7 Nguyễn Ngọc Bình Diễn viên
8 Vũ Thị Bình Lâm Bình
Diễn viên
9 Lê Danh Cách Diễn viên
10 Võ Thị Ngọc Cầm Nghệ nhân Tuồng
11 La Cháu Nghệ nhân
12 Phan Ngọc Chi Diễn viên
13 Nguyễn Minh Chí Diễn viên
14 Nguyễn Đình Chí Quang Chí Diễn viên
15 Trần Quốc Chiêm Diễn viên
16 Phạm Chính Đạo diễn
17 Phạm Văn Chỗ Nhạc công
18 Trịnh Chơi Đạo diễn
19 Lê Đại Chức Lê Chức
Diễn viên, Đạo diễn
20 Hoàng Thị Cúc Hoàng Cúc
Diễn viên
21 Nguyễn Thị Cúc Bà Cả Lê
Nghệ nhân Chèo
22 Lại Phú Cương Diễn viên Kịch
23 Trần Mạnh Cường Diễn viên
24 Vũ Xuân Cường Diễn viên
25 Đinh Hồng Đào Phương Hồng Thủy
Diễn viên
26 Nguyễn Tiến Đạt Diễn viên
27 Trần Thị Thanh Dậu Diễn viên
28 Phạm Văn Dị Diễn viên
29 Cao Kim Điển Đạo diễn
30 Trần Xuân Dinh Diễn viên
31 Nguyễn Tiến Đô Hoàng Luận
Đạo diễn rối
32 Thạch Đơ Diễn viên
33 Trần Văn Đông Hoàng Đông
Diễn viên, chỉ đạo nghệ thuật
34 Trần Đức Diễn viên
35 Nguyễn Thị Kim Dung Diễn viên Chèo
36 Nguyễn Thị Ngọc Dung Diễn viên
37 Nguyễn Kim Dung Ngọc Dung
Diễn viên
38 Hoàng Dũng Diễn viên
39 Trần Thị Được Diễn viên
40 Nguyễn Thị Được Bích Được
Diễn viên
41 Nguyễn Chí Đương Minh Đương
Diễn viên
42 Nguyễn Thị Duyên Lương Duyên
Diễn viên
43 Nguyễn Thị Thu Hà Diễn viên
44 Trần Thị Thu Hà Diễn viên
45 Hồ Ngọc Hà Diễn viên
46 Phạm Thanh Hải Diễn viên
47 Nguyễn Văn Hải Hoàng Ba
Đạo diễn
48 Nguyễn Kim Hải Thanh Hải
Nhạc công
49 Nguyễn Thị Minh Hằng Diễn viên
50 Đỗ Thị Hảo Phương Hảo
Diễn viên dạy thú
51 Phan Hiền Cửu Vỵ
Nghệ nhân tuồng
52 Bùi Xuân Hinh Diễn viên
53 Nguyễn Đức Hoa Diễn viên
54 Lương Thị Hoàn Tố Hoàn
Diễn viên
55 Tạ Thuý Hợi Diễn viên
56 Nguyễn Xuân Hợi Diễn viên
57 Ca Lê Hồng Đạo diễn
58 Vũ Ngoạn Hợp Diễn viên
59 Bùi Thị Huệ Thanh Kim Huệ
Diễn viên
60 Nguyễn Hoài Huệ Hoài Huệ Diễn viên
61 Văn Bá Hùng Nhạc công
62 Phan Chí Hùng Diễn viên
63 Trịnh Mạnh Hùng Diễn viên
64 Đặng Công Hưng Diễn viên
65 Nguyễn Ngọc Hưng Diễn viên
66 Nguyễn Lan Hương Diễn viên
67 Nguyễn Văn Hương Bửu Truyện
Diễn viên
68 Nguyễn Lan Hương Diễn viên
69 Đặng Trọng Hữu Diễn viên
70 Lê Ngọc Huyền Diễn viên
71 Nguyễn Xuân Hỷ Diễn viên
72 Cao Văn Kháng Cao Kháng
Diễn viên
73 Nguyễn Thị Khanh Mai Khanh
Diễn viên
74 Nguyễn Mạnh Khiêm Diễn viên
75 Doãn Khoái Nghệ nhân tuồng
76 Trần Khắc Kiếm Diễn viên Kịch nói
77 Đào Duy Kiền Diễn viên, Nhạc trưởng
78 Hồ Kiểng Diễn viên
79 Nguyễn Thế Lâm Thanh Lâm
Diễn viên
80 Nguyễn Văn Lâm Ba An
Nghệ nhân nhạc Cải lương
81 Lê Thị Phương Lan Diễn viên
82 Lê Văn Lập Nghệ nhân tuồng
83 Hoàng Lê Nghệ nhân tuồng
84 Đào Lê Diễn viên
85 Nguyễn Thị Thuý Liễu Diễn viên
86 Hoàng Lìu Nghệ nhân Chèo
87 Nguyễn Kiều Loan Diễn viên
88 Nguyễn Thị Tú Lộc Diễn viên
89 Hồ Ngọc Long Phi Long
Diễn viên
90 Lê Văn Long Hoàng Long
Diễn viên
91 Phạm Thị Lừng Nghệ nhân Chèo
92 Nguyễn Trung Lương Diễn viên
93 Lê Văn Ly Nghệ nhân Chèo
94 Trần Hữu Ly Nghệ nhân nhạc Cải lương
95 Nguyễn Tuyết Mai Diễn viên
96 Võ Thị Tuyết Mai Diễn viên
97 Lê Thị Hồng Minh Diễn viên
98 Nguyễn Lan Minh Diễn viên
99 Nguyễn Quang Minh SÁU TẤN Nghệ nhân tuồng
100 Đỗ Thị Mùi Diễn viên
101 Hoàng Hữu Mười Diễn viên
102 Nguyễn Công Mỹ Diễn viên
103 Bùi Thị Thuý Nga Diễn viên
104 Đặng Ánh Ngà Hoạ sĩ
105 Ba Nghi Nghệ nhân Chèo
106 Vũ Văn Ngoan Vũ Linh
Diễn viên
107 Vũ Văn Ngọc Diễn viên
108 Nguyễn Bích Ngọc Diễn viên
109 Nguyễn Thị Nguyệt Thanh Nguyệt
Diễn viên
110 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Diễn viên
111 Tạ Duy Nhẫn Diễn viên
112 Lê Đình Nhi Nghệ nhân tuồng
113 Nguyễn Thị Ninh Phi Ninh
Diễn viên
114 Lâm Chấn Oai Tất Tô Hà
Diễn viên
115 Vũ Văn Phơ Vũ Phương
Diễn viên
116 Đinh Mạnh Phóng Diễn viên
117 Nguyễn Thị Phòng Thu Phòng
Diễn viên
118 Tô Văn Quang Phương Quang
Diễn viên
119 Nguyễn Phú Quang Nghệ nhân Chèo
120 Chử Ngọc Quỳ Chu Quỳ
Diễn viên Kịch
121 Nguyễn Ngọc Quyền Diễn viên
122 Phạm Ngọc Quỳnh Diễn viên
123 Huỳnh Bửu Sang Bửu Nga
Diễn viên
124 Trần Văn Sáu Văn Sỹ
Diễn viên
125 Nguyễn Siểng Tư Cả
Nghệ nhân Tuồng
126 Trần Văn Sinh Hai Sinh
Nghệ nhân Chèo
127 Bùi Huy Soái Diễn viên
128 Đỗ Thượng Sơn Minh Sang
Diễn viên
129 Bùi Đắc Sừ Đạo diễn
130 Nguyễn Thị Sự Diễn viên
131 Nguyễn Thị Tâm Thanh Tâm
Diễn viên
132 Hoàng Minh Tâm Diễn viên
133 Phạm Huy Tầm Diễn viên
134 Nguyễn Xuân Tạo Diễn viên
135 Nguyễn Bằng Thái Diễn viên
136 Nguyễn Thị Thanh Thanh Thanh Thanh Tâm
Diễn viên cải lương
137 Nguyễn Công Thành Hoàng Huệ
Nhạc công
138 Nguyễn Minh Thành Diễn viên
139 Nguyễn Văn Thành Nghệ nhân tuồng
140 Nguyễn Thảo Diễn viên
141 Hồ Ngọc Tháp Diễn viên
142 Vũ Đình Thịnh Họa sĩ tạo hình rối
143 Nguyễn Duy Thỏ Hải Điệp
Diễn viên
144 Nguyễn Thị Thông Diễn viên
145 Trần Văn Thông Diễn viên
146 Linh Thị Bích Thu Diễn viên
147 Nguyễn Thị Minh Thu Diễn viên
148 Hồ Thị Lệ Thu Diễn viên
149 Nguyễn Kim Thư Diễn viên
150 Phạm Xuân Thư Nghệ nhân xiếc
151 Nguyễn Văn Tiến Diễn viên
152 Nguyễn Thị Hồng Tính Diễn viên
153 Đoàn Thị Tình Hoạ sĩ
154 Phan Thị Tỉnh Diễn viên
155 Nguyễn Minh Trị Diễn viên, Đạo diễn
156 Phạm Hoàng Trinh Nghệ nhân tuồng
157 Trần Long Trọng Nghệ nhân Tuồng
158 Nguyễn Ngọc Trúc Diễn viên
159 Phạm Chí Trung Diễn viên
160 Phan Đắc Trưởng Phan Phan
Hoạ sĩ
161 Trương Văn Tư Ba Tư
Nhạc công
162 Nguyễn Thị An Tư Diễn viên
163 Mai Văn Tư Mai Tư
164 Phạm Tuất Nghệ nhân Tuồng
165 Trần Tùng Nghệ nhân tuồng
166 Đỗ Văn Tùng Đỗ Tùng
Đạo diễn
167 Trần Bá Tường Trần Tường
Diễn viên
168 Nguyễn Trình Tường Nam Cường Diễn viên
169 Nguyễn Văn Tuy Nghệ nhân tuồng
170 Vũ Thị Tý Diễn viên Chèo
171 Nguyễn Thị Vân Diễn viên
172 Hoàng Tường Vân Diễn viên
173 Nguyễn Thị Khánh Vân Diễn viên
174 Tống Văn Vàng Mười Vàng
Diễn viên
175 Võ Hữu Vĩnh Năm Vĩnh
Nhạc công
176 Thạch Vông Diễn viên
177 Nguyễn Xuân Vũ Diễn viên
178 Lê Xuân Vượng Diễn viên
179 Nguyễn Xúy Nam Hùng
Diễn viên
180 Trần Thanh Xuyên Linh Xuyên
Diễn viên
181 Bùi Hoàng Yến Diễn viên Kịch
182 Nguyễn Ngọc Yến Diễn viên
183 Vũ Thị Yểng Kim Yến
Đạo diễn

Nguồn bvhttdl.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn