Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Danh sách Nghệ sĩ Ưu tú đợt 5 - 2001

28/01/2016 10:46:05 SA

Danh sách Nghệ sĩ Ưu tú được phong tặng đợt 5 - 2001

STT Họ và Tên Nghệ danh Chức danh khi được phong tặng
1 Hoàng Thị Lan Anh Diễn viên Chèo
2 Tạ Duy Ánh Diễn viên
3 Trần Thị Thu Bảy Diễn viên
4 Trương Thị Ngọc Bích Diễn viên
5 Nguyễn Văn Bình Thanh Bình Diễn viên
6 Nguyễn Thanh Chắc Diễn viên
7 Trịnh Xuân Chính Xuân Chính Nghệ sĩ hoá trang
8 Nguyễn Văn Chương Thanh Chương Diễn viên
9 Hoàng Phúc Dĩ Diễn viên kịch câm
10 Phạm Hữu Dự Diễn viên
11 Nguyễn Mạnh Đức Diễn viên
12 Nguyễn Đình Dũng Diễn viên
13 Nguyễn Văn Dương Diễn viên
14 Nguyễn Thị Gái Minh Gái Diễn viên
15 Trần Ngọc Giầu Đạo diễn
16 Đồng Thị Thu Hà Diễn viên kịch
17 Vũ Thị Vương Hà Diễn viên
18 Phan Thị Bạch Hạc Diễn viên
19 Đặng Duy Hải Diễn viên
20 Lê Như Hải Diễn viên
21 Vũ Đình Hải Minh Hải Diễn viên cải lương
22 Bùi Xuân Hanh Diễn viên Chèo
23 Bùi Đức Hạnh Diễn viên
24 Ngô Thị Hiền Thanh Hiền Diễn viên
25 Võ Thị Thanh Hoa Diễn viên
26 Vũ Bích Hoà Diễn viên
27 Trần Thị Minh Hoà Minh Hòa Diễn viên kịch
28 Hứa Thành Hội Diễn viên
29 Nguyễn Hợi Nguyễn Xuân Hợi Diễn viên
30 Nguyễn Thế Hùng Diễn viên
31 Lưu Kim Hùng Diễn viên
32 Hoàng Thu Hương Diễn viên
33 Nguyễn Thị Lan Hương Diễn viên kịch
34 Phạm Thị Thanh Hương Diễn viên cải lương
35 Đỗ Lan Hương Diễn viên
36 Vũ Hà Ngọc Huyền Diễn viên cải lương
37 Lý Thanh Kha Diễn viên Chèo
38 Trần Thị Khiêm Hồng Khiêm Diễn viên
39 Ngô Hữu Lai Diễn viên nhạc
40 Nguyễn Văn Liêm Việt Anh Diễn viên
41 Nguyễn Thành Lộc Diễn viên
42 Lê Hồng Lộc Diễn viên
43 Trịnh Thị Hồng Lựu Hồng Lựu Diễn viên kịch hát
44 Hoàng Đình Mai Hoàng Mai Diễn viên kịch
45 Trương Thanh Mai Diễn viên
46 Đặng Tú Mai Diễn viên
47 Nguyễn Thị Thanh Mạn Diễn viên
48 Vũ Thuý Ngần Diễn viên
49 Nguyễn Thị Bích Ngoan Thanh Ngoan Diễn viên
50 Đặng Minh Ngọc Diễn viên
51 Lê Thu Nguyệt Diễn viên múa
52 Lê Thị Nhâm Diễn viên
53 Trần Nhượng Diễn viên kịch
54 Phạm Thị Kim Oanh Kiều Oanh Diễn viên
55 Vũ Đại Phong Diễn viên
56 Nguyễn An Phúc Diễn viên
57 Phạm Thị Lan Phương Diễn viên
58 Trần Văn Quan Xuân Quan Diễn viên
59 Trịnh Hương Quế Diễn viên
60 Đồng Bảo Quý Diễn viên Chèo
61 Trần Thị Quyền Vân Quyền Diễn viên
62 Hà Quang Sơn Hoạ sĩ
63 Trần Vĩnh Thạch Diễn viên
64 Trịnh Ngọc Thái Diễn viên
65 Hoàng Lệ Thanh Diễn viên
66 Nguyễn Thị Thanh Băng Thanh Diễn viên
67 Nguyễn Đức Thế Họa sĩ tạo hình múa rối
68 Nguyễn Thị Thơm Hương Thơm Diễn viên
69 Vũ Thị Thuấn Thanh Thuấn Diễn viên
70 Hoàng Thị Bích Thục Diễn viên
71 Mai Thị Thanh Thuỷ Diễn viên
72 Nguyễn Văn Tiến Diễn viên
73 Hán Văn Tình Diễn viên
74 Đỗ Bá Tộ Diễn viên
75 Nguyễn Đăng Toàn Diễn viên
76 Trần Văn Toàn Huy Toàn Diễn viên
77 Nguyễn Văn Tông Thanh Tùng Đạo diễn
78 Nguyễn Thuỳ Trang Diễn viên
79 Hà Nguyên Trí Diễn viên
80 Lê Công Trí Diễn viên
81 Nguyễn Văn Trị Quốc Trị Diễn viên kịch
82 Hà Văn Trọng Diễn viên
83 Đỗ Thị Trung Kim Trung Diễn viên
84 Nguyễn Quốc Trượng Diễn viên Chèo
85 Phạm Anh Tú Diễn viên
86 Lê Trí Tưởng Diễn viên
87 Dương Thị Ánh Tuyết Diễn viên
88 Ngô Đặng Hồng Vân Hồng Vân Diễn viên
89 Nguyễn Xuân Vinh Diễn viên
90 Nguyễn Minh Vượng Diễn viên kịch
91 Châu Thị Kim Xuân Diễn viên
92 Tạ Ngọc Xuyên Tạ Xuyên Đạo diễn
93 Nguyễn Thị Hoàng Yến Diễn viên

Nguồn bvhttdl.gov.vn

Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn