Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp

02/11/2015 9:40:12 SA

Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú (NNND, NNƯT) có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn sẽ được trợ cấp sinh hoạt hằng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng.

Đây là một trong những nội dung tại Nghị định quy định về việc hỗ trợ đối với NNND, NNƯT có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn vừa được Chính phủ ban hành.

Theo Nghị định, có bốn đối tượng được hưởng hỗ trợ là NNND, NNƯT được Nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở do Chính phủ quy định gồm: 1- Người đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ và đủ 60 tuổi trở lên đối với nam không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; 2- Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng; 3- Người mắc một trong các bệnh cần chữa trị dài ngày theo danh mục do Bộ Y tế quy định; 4- Các đối tượng còn lại không thuộc đối tượng 1, 2, 3.

Theo Nghị định, đối tượng 1, 2, 3 thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hằng tháng dưới 50% mức lương cơ sở sẽ được hưởng mức trợ cấp sinh hoạt hằng tháng là 1.000.000 đồng. Mức trợ cấp 850.000 đồng/tháng áp dụng đối với: Đối tượng 1, 2, 3 thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng từ 50% mức lương cơ sở đến dưới mức lương cơ sở và đối tượng 4 thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hằng tháng dưới 50% mức lương cơ sở. Mức trợ cấp 700.000 đồng/tháng áp dụng đối với đối tượng 4 thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng từ 50% mức lương cơ sở đến dưới mức lương cơ sở.

Các đối tượng trên còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế với mức đóng như đối với người thuộc hộ gia đình nghèo (mức đóng tại thời điểm ban hành Nghị định này bằng 4,5% mức lương cơ sở do Chính phủ quy định); đồng thời được hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh với mức hưởng như đối với người thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Ngoài ra, các đối tượng trên khi chết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng được Nhà nước hỗ trợ chi phí mai táng là 7.000.000 đồng.

P.V / baovanhoa.vn
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
Tin đọc nhiều
Bình luận nhiều
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn