Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

“Học bổng Nghệ thuật vì cuộc sống”

27/06/2018 10:13:17 SA

Vừa qua, Hội NSSKVN đã nhận được thông tin từ Quỹ Phát triển Quốc tế Singapore (SIF) về Học bổng Nghệ thuật vì cuộc sống. Hội NSSKVN xin đăng tải lên trang thông tin và Tạp chí Sân khấu để các Nghệ sĩ, Hội viên biết và nộp đơn xin đăng ký dự tuyển học bổng.

Dưới đây là bản dịch về thông tin “Học bổng Nghệ thuật vì Cuộc sống”Hãy nộp đơn đăng ký dự tuyển học bổng Nghệ thuật hôm nay!  Nếu bạn là một nghệ sĩ, Nhà quản lý nghệ thuật, Giảng viên nghệ thuật hoặc là cán bộ Chương trình, dự án của các tổ chức xã hội, với mối quan tâm đến việc trao quyền cho thanh niên bằng các hình thức nghệ thuật, hãy tham gia nộp đơn đăng ký  “Học bổng Nghệ thuật vì cuộc sống” hôm nay.

“Học bổng Nghệ thuật vì cuộc sống” được tổ chức hàng năm bởi Quỹ Phát triển Quốc tế Singapore (SIF) nhằm tăng trưởng  hệ sinh thái thông qua các sáng kiến Nghệ thuật vì cuộc sống, bằng cách xúc tiến và nuôi dưỡng các cộng đồng có thực hành tốt để khai thác các thế  mạnh của nghệ thuật và văn hóa nhằm tạo ra những sự thay đổi xã hội tích cực. 

Chương trình Học bổng tập hợp các chuyên gia từ các chuyên môn liên quan như nghệ sĩ, Nhà quản lý nghệ thuật, Giảng viên và cán bộ chương trình, dự án từ các lĩnh vực xã hội thông qua chương trình ba bước bao gồm: Hội thảo trực tuyến các phiên và hai chương trình Giao lưu. Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ gia nhập Hội cựu học viên nhận học bổng toàn cầu. Tại đây, họ tiếp tục kết nối, hỗ trợ và cộng tác với nhau trong tương lai. Năm nay, học bổng sẽ tập trung vào việc tìm cách làm thế nào nghệ thuật được khai thác để trao quyền cho thanh niên trong các cộng đồng của chúng ta và  Chương trình học bổng sẽ gồm ba phần:
• Hội thảo trực tuyến trên web và tham gia truyền thông xã hội
• Chương trình giao lưu tại Singapore (từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 2018) *
• Chương giao lưu tại Chennai, Ấn Độ (từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2 năm 2019) *

 “Học bổng  Nghệ thuật vì cuộc sống” của Quỹ Phát triển quốc tế Singapore là một phần trong Chương trình “sáng kiến Nghệ thuật vì cuộc sống” của Quỹ Phát triển quốc tế Singapore  (SIF) để tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo có thể đóng góp vào việc tạo ra sự thay đổi xã hội tích cực thông qua sự hợp tác giữa các nghệ sĩ Singapore và các đối tác quốc tế của họ, cũng như khích lệ sự tham gia đông đảo của cộng đồng trong việc thay đổi bền vững.

Thông qua “Học bổng Nghệ thuật vì cuộc sống”, các học viên sẽ: 
• Được nâng cao năng lực và học các kỹ năng kiến thức cơ bản và  quan trọng để thực hiện một chương trình Sáng kiến Nghệ thuật vì cuộc sống hiệu quả.
• Kết nối với các Nhà chuyên gia về hệ sinh thái quốc tế có chuyên môn về khai thác nghệ thuật để thay đổi xã hội.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc truy cập địa chỉ trang web: www.sif.org.sg/artsforgood
Mẫu đơn trực tuyến này sẽ mất 20-25 phút để điền Bạn hãy dành thời gian điền luôn và gửi ngay sau khi điền đơn. Thời gian nhận đơn đăng ký sẽ hết hạn vào ngày 16 tháng 7 năm 2018 (18:00 GMT +8). Các đơn xin học bổng gửi muộn sẽ không được xem xét.
Tất cả thông tin được cung cấp trong biểu mẫu đơn sẽ được quản lý một cách nghiêm ngặt theo Chính sách bảo vệ dữ liệu của Quỹ  Phát triển Singapore (SIF). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi tại artsforgood@sif.org.sg.

Mời bạn đọc quan tâm tham khảo thông tin và tham gia nộp đơn tại:
https://www.jotform.com/artsforgood/artsforgoodfellowship

Hà Tú Anh lược dịch


Dear friends, 

Apply for the Singapore International Foundation’s Arts for Good Fellowship 2018 today! If you are an artist, arts administrator, educator or a programmer from a social welfare organisation, with an interest in empowering youth through the arts, join the fellowship today! 

The Arts for Good Fellowship is organised annually by the Singapore International Foundation (SIF) to grow the Arts for Good ecosystem, by fostering a community of practice that harnesses the power of arts and culture to create positive social change. The fellowship brings together cross-sector professionals such as artists, art administrators, educators and programmers from the social sector through a three-step programme comprising webinars and two exchange programmes. Upon completion, fellows join a global alumni where they continue to connect, support and collaborate with one another. This year, the fellowship will focus on exploring how the arts can be harnessed to empower youths in our communities and will include three steps: 
• Online Webinars & Social Media Engagement 
• An Exchange Programme in Singapore (20 to 23 November 2018)*
• An Exchange Programme in Chennai, India (19 to 22 February 2019)*

Dates to be confirmed Apply here to be an Arts for Good Fellow today or find out more here. Warmest wishes, Singapore International Foundation The Arts for Good Fellowship is part of the SIF’s Arts for Good initiative which seeks to contribute to positive social change through collaborations between Singaporean artists and their international counterparts, as well as galvanise greater community involvement in sustainable change.

Through the Arts for Good Fellowship, fellows will
• Build capacity and learn key skills and knowledge to run an effective Arts for Good initative
• Connect with professionals from an international ecosystem that is keen in harnessing the arts for social change

For more information, refer to our Frequently Asked Questions or visit www.sif.org.sg/artsforgood
This form will take about 20 - 25 minutes to complete. Do set aside some time to complete the form in one sitting. Applications will close on 16 July 2018 (18:00 GMT +8). Late applications will not be considered.

All information provided in this form will be treated in strict confidence as per SIF's Data Protection Policy. Should you have any questions, do get in touch with us at artsforgood@sif.org.sg.


Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn