Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

14/01/2013 5:24:24 CH

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp mang tính sáng tạo, được đặt dưới sự Lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng.

Từ ngày thành lập (tháng 5/1957) cho đến nay (2018) trải qua 61 năm với 8 kỳ Đại hội. Hội  Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã từng bước trưởng thành. Hội là mái nhà chung, là nơi tập hợp đoàn kết các Hội viên tích cực hoạt động giao lưu Quốc tế, cùng nhau sáng tạo nhiều tác phẩm Sân khấu có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ và chất lượng nghệ thuật cao nhằm góp phần xây dựng nền Sân khấu Việt Nam phát triển, phục vụ nhân dân, phục vụ sự  nghiệp xây dựng đất nước, có tiếng nói chung để bảo vệ hòa bình tiến bộ xã hội. Trong quá trình hoạt động Hội NSSKVN đã được Đảng, Nhà  nước trao tặng:

- Huân Chương Độc lập Hạng Nhất (1987)
- Huân Chương Hồ Chí Minh (1997)
- Huân chương Sao vàng (2007)
- 15 tác giả được tặng Giải thưởng HCM
- 53 tác giả được Giải thưởng  Nhà nước về VHNT.
- 181 NSND
- 1018 NSƯT.

Những thành tích cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh nền Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam, một nền Sân khấu đã góp phần hun đúc nên tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của dân tộc trước mọi kẻ thù xâm lược, đề cao những phẩm chất trung, hiếu, tiết, nghĩa, giữ gìn thuần phong mỹ tục, phát huy những giá trị nhân văn, góp phần đưa nền Văn hoá Việt Nam sánh vai với các nền Văn hoá phát triển của nhân loại.

Các thế hệ Nghệ sĩ Sân khấu trước đây, tuy phải chịu đựng những quan niệm của chế độ phong kiến hạ thấp phẩm giá của người Nghệ sĩ. Nhưng:

“Bất chấp việc vua khinh, quan rẻ liệt hạng vô loài .
Quyết vì nếp đức, nền nhân nêu gương Tiên Tổ”.

 Lớp lớp những Nghệ sĩ chân chính đời nối đời truyền tay nhau ngọn lửa sáng tạo nên một nền sân khấu truyền thống dân tộc độc đáo, với các loại hình nghệ thuật có giá trị như: Chèo, Tuồng, Cải lương, Kịch nói, Kịch dân ca, Rối, Xiếc… để ngày hôm nay chúng ta được thừa hưởng và phát huy những giá trị nghệ thuật của cha ông để lại.

Với truyền thống yêu nghề và lòng tri ân tổ nghiệp giới nghệ sĩ sân khấu luôn hướng về công chúng khán giả để thắp sáng lên ngọn lửa sáng tạo làm giàu thêm giá trị nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn đi xem các tiết mục Sân khấu. Hằng năm, Bác dành thời gian gặp các Nghệ sĩ để động viên thăm hỏi, tặng quà. Bác vào khu Văn công Mai Dịch để xem đời sống của các nghệ sĩ. Bác luôn luôn chỉ đạo về sự kế thừa phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống, yêu cầu phải cải tiến nhưng “chớ có gieo vừng ra ngô”.

Năm 1957 Trong bối cảnh miền Bắc xây dựng XHCN, miền Nam tiến hành cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc đánh đuổi Đế quốc Mỹ  xâm lược và lật đổ bè lũ tay sai. Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã được thành lập với tư cách là Hội chính trị, xã hội, nghề nghiệp tạo nên sự phát triển chung của nền văn hóa nghệ thuật cách mạng Việt Nam. Vì trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc văn hóa nghệ thuật luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân góp phần nuôi dưỡng xây dựng nhân cách tâm hồn con người Việt Nam tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn để dân tộc vượt qua những khó khăn thử thách.

* Sự sáng tạo có tính đặc thù của nghệ thuật sân khấu:

Từ năm 1957 đến nay, nhìn lại chặng đường 61 năm, qua 8 kỳ Đại hội đội ngũ văn nghệ sĩ trên các loại hình nghệ thuật sân khấu Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Kịch dân ca, Rối, Xiếc. Giới Sân khấu có một đội ngũ tài năng được đào tạo bài bản, được trải nghiệm qua thực tế đời sống, được khán giả yêu thích nghệ thuật đánh giá cao. Với tính đặc thù của loại hình nghệ thuật: tác phẩm sân khấu phải là một tập thể hợp thành (tác giả, đạo diễn, diễn viên, khán giả và các bộ phận phối hợp khác). Tác giả là người khai sơn phá thạch, bằng ngôn ngữ văn học xây dựng câu chuyện kịch bằng kết cấu các lớp trò để tạo xung đột, tạo hành động thông qua lời thoại của các nhân vật. Đạo diễn là nhà tổ chức, sắp xếp lại hành động của các nhân vật, làm rõ ý đồ, chủ đề của tác phẩm mà tác giả đã đặt ra (là tác giả thứ 2 của tác phẩm), Đạo diễn tổ chức đường dây kịch bản và làm việc trực tiếp với diễn viên; với âm nhạc, hội họa và các bộ phận như âm thanh, ánh sáng ….  để hình thành tác phẩm. Diễn viên là người trực tiếp thể hiện hình tượng nhân vật thông qua nghệ thuật biểu diễn (thanh – sắc – thục – tinh – khí – thần) để sáng tạo và thể hiện các nhân vật một cách sống động trên sân khấu. Với chức năng này, người diễn viên được coi là trung tâm của nghệ thuật sân khấu. Bên cạnh 3 yếu tố cơ bản nêu trên, sân khấu không thể thiếu đối tượng khán giả. Có thể nói khán giả là yếu tố hợp thành để làm nên tác phẩm sân khấu. Tuy có những đặc thù riêng của các loại hình nghệ thuật, nhưng sân khấu luôn hướng đến sự phản ánh hiện thực, đến tính nhân văn, khoa học, đến giá trị Chân Thiện Mỹ, và những vấn đề phát triển đất nước mà khán giả quan tâm. Vì vậy, sân khấu không thể tách rời đời sống xã hội của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với một trách nhiệm cao cả.

61 năm qua - hàng nghìn tác phẩm sân khấu ra đời, lúc nào sân khấu cũng hướng vào các cuộc vận động sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng, đề tài học tập tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đề tài chống tiêu cực tham nhũng và các vấn đề xã hội mà khán giả đang đòi hỏi sân khấu phải có câu trả lời.

-  Về công tác Lý luận Phê bình:
  Hội có một đội ngũ các nhà lý luận phê bình danh tiếng, có nhiều người được giải thưởng HCM, giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học. Nhưng đứng trước giai đoạn đổi mới và tình hình thực tế của sân khấu hiện nay, đội ngũ lý luận phê bình sân khấu đang bị chững lại cả về số lượng và chất lượng. Để khắc phục những vấn đề này Hội cần phối hợp với Hội đồng Lý luận và Phê bình VHNT TW, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tìm ra giải pháp khắc phục.

- Về công tác biểu diễn:
Hội có một lực lượng Nghệ sĩ biểu diễn trẻ tài năng và tâm huyết của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam rất hùng hậu. Lớp nghệ sĩ trẻ được đào tạo bài bản nên đã sáng tạo nhiều tác phẩm, vai diễn có chất lượng cao, những hình tượng nhân vật trên sân khấu được các nghệ sĩ mang đi phục vụ nhân dân ở khắp mọi miền tổ quốc và phục vụ các chiến sĩ biên giới hải đảo, vùng sâu vùng xa. Thông qua hoạt động này, những tác phẩm sân khấu đã đi vào lòng người tạo nên nhiều nhận thức nhân văn qua những hình tượng nghệ thuật biểu diễn. Ngoài những hoạt động kể trên, các nghệ sĩ còn ngày đêm giữ gìn, phát triển những giá trị của các loại hình nghệ thuật truyền thống như: Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Kịch dân ca, Rối, Xiếc và những loại hình nghệ thuật dân ca có liên quan đến sân khấu đã được UNESCO vinh danh như: Nhã nhạc cung đình Huế, Đờn ca tài tử, Dân ca Nghệ Tĩnh, Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, nghệ thuật Bài Chòi để không ngừng phát huy giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Về hoạt động Đối ngoại: 
Hội tham gia tích cực Hiệp hội sân khấu quốc tế (ITI). Xác định nghệ thuật sân khấu là nhịp cầu nối tình hữu nghị của các dân tộc. Được sự đồng ý của Chính phủ, Hội đã tổ chức thành công 03 lần Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm tại Hà Nội theo định kỳ 3 năm một lần để tạo sự gắn kết, trao đổi giao lưu với đồng nghiệp quốc tế. Nhiều loại hình Sân khấu đặc sắc Việt Nam đã được tổ chức giao lưu biểu diễn trên nhiều nước, nhiều tiết mục và nghệ sĩ đã giành được giải thưởng cao trong các Cuộc thi, Liên hoan quốc tế.

- Chăm lo đời sống tinh thần của hội viên: 

Năm 1957 có 379 Hội viên, đến 2018 đã phát triển lên đến 2500 Hội viên. Qua 8 nhiệm kỳ Đại hội đã có 146 Nghệ sĩ được đại hội tín nhiệm bầu tham gia trong Ban chấp hành (có người được tín nhiệm tới 5 nhiệm kỳ).
61 năm qua Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã thực hiện:
+ Là trung tâm đoàn kết tổ chức nhiều hoạt động nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước theo đường lối văn hóa của Đảng.
+ Sáng tạo các tác phẩm sân khấu có giá trị về tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, giữ gìn, kế thừa và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống góp phần nâng cao uy tín của giới sân khấu Việt Nam trong trường quốc tế.
+Tổ chức nhiều chương trình “Ấm tình nghệ sĩ” nhằm giới thiệu những tiết mục đặc sắc của nghệ thuật sân khấu và chân dung các nghệ sĩ. Chương trình nghệ thuật có bán vé, số tiền thu được nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ gặp khó khăn và chăm lo đến công tác đào tạo nghệ sĩ trẻ tài năng sân khấu.

- Hoạt động phát triển nghệ thuật:

Lãnh đạo Hội và nhiều Ủy viên Ban chấp hành tích cực tham gia phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) và các Bộ, Ngành tổ chức và tham gia trong Giám khảo các Cuộc thi, Liên hoan sân khấu; thành viên các Hội đồng xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước về Văn học nghệ thuật; Hội đồng xét tặng Danh hiệu NSND, NSUT, Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương với trách nhiệm cao.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vui mừng trước những thành tích đã đạt được, nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế yếu kém, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Tập trung sức sáng tạo xây dựng những tiết mục có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao phục vụ công tác chính trị và nhân dân, chăm lo tới đời sống tinh thần của Hội viên để Hội luôn là mái nhà chung của các nghệ sĩ.

Vững tin bước vào một thời kỳ hội nhập và phát triển, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam luôn biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ trong 61 năm qua đã đầu tư vật chất và tinh thần cho giới nghệ sĩ sân khấu phát triển. Bước vào giai đoạn mới, với tiêu chí “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, nhân văn”, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam quyết tâm thực hiện các nghị quyết của Đảng về Văn hóa - Văn nghệ, góp phần xây dựng nền sân khấu cách mạng Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thông tin về Tổ chức cơ quan Hội gồm:

STT

Họ và tên

Nam / Nữ

1.

NSND Lê Tiến Thọ (Chủ tịch Hội)

Nam

2.

NSUT Lê Chức (Phó Chủ tịch)

Nam

3.

NSUT Nguyễn Văn Bộ (Phó Chủ tịch)

Nam

4.

Đạo diễn Võ Trọng Nam (Phó Chủ tịch)

Nam

5.

Nhà viết kịch, TS. Nguyễn Đăng Chương

Nam

6.

NSUT Trần Thắng Vinh

Nam

7.

NSND Giang Mạnh Hà

Nam

8.

NSND Trần Ngọc Giàu

Nam

9.

NSND Vương Duy Biên

Nam

10.

NSND Nguyễn Ngọc Bình

Nam

11.

NSUT Trần Minh Ngọc

Nam

12.

NSUT Đào Quang

Nam

13.

NSND Lê Khanh

Nữ

14.

NSND Trần Đình Sanh

Nam

15.

NSND Nguyễn Thị Hòa Bình

Nữ

16.

NSND Doãn Hoàng Giang

Nam

17.

NSND Hoàng Dũng

Nam

18.

NSND Trịnh Thúy Mùi

Nữ

19.

NSND Nguyễn Hồng Lựu

Nữ

20.

NSND Nguyễn Hoài Huệ

Nam

21.

NSND Bùi Đắc Sừ

Nam


- Ban Thường vụ
- Ban Sáng tác

- Ban Hội viên 
- Ban Lý luận Phê bình
- Ban Đối ngoại
- Ban Kiểm tra
- Ban Kinh tế
- Hội đồng nghệ thuật

Đơn vị trực thuộc Hội:
- Tạp chí Sân khấu (năm 1976)

- Nhà xuất bản Sân khấu (năm 1986)
- Trung tâm Hiệp hội Sân khấu quốc tế - ITI Việt Nam (năm 2004)
- Trung tâm bảo tồn và phát triển NTSK VN (năm 2005)
- Câu lạc bộ Tác giả Sân khấu (năm 2012)

- Câu lạc bộ Nhà báo Sân khấu (năm 2012)
- Và một số CLB nghệ thuật khác.

NSND Lê Tiến Thọ
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn