Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Macbeth Mirror

02/10/2019 9:54:43 CH

Macbeth là một vở kịch nói về Cái ác. Cái ác bắt nguồn từ thế lực đen tối mà đại diện của nó thể hiện bởi ba chị em phù thủy. Vở diễn hiện tại không mô tả vẻ ngoài của nhân vật Macbeth như những bản diễn trong lịch sử; mà nó được tái tạo lại trong bối cảnh phản chiếu trong tư duy của các chị em phù thủy.

Nhà hát KALYANI KALAMANDALAM, Ấn độ
Dựa trên vở “MACBETH” của Shakespeare  
Đạo diễn: Sri Santanu Das

Macbeth là một vở kịch nói về Cái ác. Cái ác bắt nguồn từ thế lực đen tối mà đại diện của nó thể hiện bởi ba chị em phù thủy. Vở diễn hiện tại không mô tả vẻ ngoài của nhân vật Macbeth như những bản diễn trong lịch sử; mà nó được tái tạo lại trong bối cảnh phản chiếu trong tư duy của các chị em phù thủy. Nó được thể hiện như là thủ pháp vượt khỏi không gian và thời gian: các câu thần chú và nghi lễ tín ngưỡng của sự đen tối của giáo phái Mật Tông được sử dụng trong suốt vở diễn để thể hiện cái ác trong vở kịch của Shakespeare. Cái ác ở đây được viện dẫn bởi, và kết cục của nó đã trải qua bởi ba chị em phù thủy. Để nhấn mạnh vào sự xuất hiện của Ác ma này, văn bản gốc đã được chỉnh sửa để tập trung vào hai nạn nhân chính của sự kiện lịch sử do ham muốn quyền lực đã bị Ác ma khuất phục.

Lời thoại của vở kịch được dựa vào bản dịch tiếng Bengal, trung thành với cấu trúc kịch bản gốc của Shakespeare mang đậm chất thơ đồng thời hài hòa với các câu thần chú tiếng Phạn được sử dụng trong vở diễn.

Vở diễn Macbeth-Mirror này dựa trên tác phẩm  Macbeth  của Shakespeare nhưng là một phiên bản được chuyển thể theo hình thức trình diễn của Ấn Độ. Theo tôn giáo Hindu, nữ thần Kali có hai sức mạnh: tích cực và tiêu cực. Nói chung sức mạnh tích cực được tôn thờ. Nhưng sức mạnh tiêu cực cũng được một số người sử dụng để tăng cường quyền lực, ví dụ như: Thuật thôi miên, Basikaran, Maron v.v ... Những sức mạnh tiêu cực này không bao giờ đem lại lợi ích cho con người. Nhưng thật không may, vẫn có những người tin vào những sức mạnh tiêu cực này. Người ta đeo các vật bí ẩn trên tay, ở thắt lưng, trên cổ, v.v ... Người ta mất hết niềm tin trong công việc của mình và bắt đầu tin vào những sức mạnh siêu phàm. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ chính những vấn đề  này.

Trong vở diễn,  có ba người phụ nữ tôn thờ Nữ thần Kail. Họ bắt đầu tôn thờ sức mạnh tiêu cực. Kết quả là họ bị biến thành Phù thủy. Chúng ta cũng tin rằng phù thủy không tồn tại, chúng chỉ tồn tại trong tâm trí của chúng ta. Do đó, trong vở diễn này, tất cả các nhân vật như Macbeth, Banquo, Lady Macbeth liên tục biến thành phù thủy và nhân vật gốc. Vở diễn được thực hiện bởi ba nữ diễn viên đóng tất cả các vai.
KALYANI KALAMANDALAM, INDIAN
Edited version of Shakespeare’s MACBETH  
Directed by Sri Santanu Das

The Play: Macbeth is a play about Evil. Evil emanates from the dark power whose agents are the three weird sisters. The present interpretation does not visualize Macbeth externally as a historical record; but rather as a re-creation of the event as mirrored in the minds of the weird sisters. It is seen as a phenomenon transcending time and space: the incantations and rituals of the dark aspect of the Tantric cult used throughout the presentation represent this pervasive evil embodied in Shakespeare’s play. Evil is here invoked by, and its outcome experienced by, the three weird sisters. To concentrate on this emergence of Evil, the original text has been edited so as to focus on the two central victims of the historical event who succumb to this Evil through their lust for power.

The text followed is the only Bengali translation which is faithful both to the rich poetry and the metric structure of Shakespeare’s original, and runs in harmony with the Sanskrit incantations used in the production.

Our production Macbeth-Mirror is based on Shakespeare’s Macbeth. It is an Indian adaptation of Macbeth in terms of production presentation. In our Hindu religion, the goddess Kali has two different powers; one positive and other negative. Generally we worship the positive power. But some people worship negative power to make powerful. These negative powers are Hypnotism, Basikaran, Maron etc. These negative powers never help us. Unfortunately day by day people believes in these negative powers. People start wearing all sorts of mysterious things in their hand, waist, neck etc. People loss fate in his work and start believing in only super natural power. From this point we start our journey. In our production three woman worship Goddess Kail. They start worshiping the negative power. As result they turn into Witches. We also believe that witches does not exists, they only exists in our mind. Therefore in our production all the characters like Macbeth, Banquo, Lady Macbeth continuously changes into witches and the original character. In this production three actresses perform all the characters.  

Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn