Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Thay đổi thời gian mở Trại sáng tác (khu vực phía Nam)

10/08/2016 9:35:06 CH

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Văn phòng Hội và Ban Sáng tác xin gửi đến các Nghệ sĩ và các Tác giả lời chào trân trọng, đồng thời là Thông báo về việc: thay đổi thời gian mở Trại sáng tác kịch bản dành cho các Tác giả phía Nam.

Theo kế hoạch Trại được mở từ 1 – 15/08/2016 tại Nhà sáng tác Vũng Tàu.

Ban Sáng tác đã tiếp nhận và đọc thẩm định các kịch bản gửi đăng ký, và đã trao đổi để có Danh sách các Tác giả đủ điều kiện tham gia Trại – báo cáo Đồng chí Chủ tịch Hội.

Nhưng, rất tiếc là cho đến nay - Bộ Tài chính vẫn chưa xét cấp kinh phí hoạt động 2016 cho Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; do đó: không có điều kiện để mở Trại theo kế hoạch.

Văn phòng TW Hội đã gửi công văn tới Lãnh đạo trung tâm hỗ trợ sáng tác VHNT (Bộ VHTTDL) để báo cáo tình hình và đăng ký: xin được thay đổi thời gian mở trại là từ 1-15/12/2016 (vẫn tại Nhà sáng tác Vũng Tàu).

Văn phòng TW Hội thông báo để các Nghệ sĩ và các Tác giả (khu vực phía Nam đã đăng ký dự Trại) được biết. Nếu được sự chấp thuận của Trung tâm và được cấp kinh phí Hội sẽ có thông báo sau tới các tác giả.

(Khi có được ý kiến phúc đáp đồng ý của Trung tâm hỗ trợ sáng tác VHNT, Văn phòng TW Hội sẽ thông báo tiếp về việc triển khai tổ chức thực hiện)

Hội NSSKVN
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn