Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Tổ chức Cuộc vận động sáng tác tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui 2019

10/04/2019 11:45:25 CH

Nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn Thành phố ngày càng phong phú và đa dạng, ngày 01 tháng 3 năm 2019, Trung tâm Văn hóa Thành phố đã ban hành Thông báo số 08/TB-TTVHTP về Cuộc vận động sáng tác tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui năm 2019.

 Theo svhtt.hochiminhcity.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn