Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tại Kiên Giang

11/08/2019 12:11:23 SA

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức cuộc họp triển khai Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020".

Đề án có tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 1,532 tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách phân bổ và nguồn vận động xã hội hóa.

Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020" sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị ĐCTT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu và đề xuất xây dựng các mô hình mới hoạt động hiệu quả hơn. Nâng cao chất lượng và số lượng các câu lạc bộ, nghệ nhân ĐCTT.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các mặt: tuyên truyền, sáng tác, thực hành ĐCTT; xây dựng môi trường tốt cho hoạt động ĐCTT thông qua các hình thức liên hoan, hội nghị, hội diễn. Huy động các nguồn lực xã hội bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước để nâng cao chất lượng phong trào.

Ngoài ra, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, quảng bá ĐCTT nhằm nâng cao năng lực nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong việc tham gia bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Cũng nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang triển khai dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thi Đờn ca tài tử năm 2019. Hội thi nằm trong kính phí của Đề án, có quy mô cấp tỉnh, được tổ chức lần đầu tiên cho người mộ điệu ĐCTT trong tỉnh, đúng vào dịp kỷ niệm 151 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, với mục đích bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT của tỉnh Kiên Giang; đồng thời nhân rộng phong trào ĐCTT khắp trên các huyện, thành phố góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tạo điều kiện để các nghệ nhân trong tỉnh có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; phát hiện những nhân tố mới nhằm phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của tỉnh và phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân

Lan Anh (t/h) / bvhttdl.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn