Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Văn bản gửi Các Chi hội Hội NSSKVN

23/08/2019 10:34:44 CH

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội cơ sở thành công tốt đẹp, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam xin gửi tới các Chi hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam một số văn bản để làm cơ sở tổ chức Đại hội cơ sở như sau:

1. Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về Đại hội các Hội Văn học nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

2. Quy định 284 của Ban bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ngày 05/02/20192. 

3. Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ban Tuyên giáo TW về Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về Đại hội các Hội Văn học nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

4. Thông báo số 22/TB-ĐĐLH ngày 22 táng 6 năm 2019 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội của các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương.

5. Công văn số 6926 ngày 29/7/2019 của Ban Tuyên giáo TW gửi Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội VHNT ở địa phương và hỗ trợ đại biểu dự Đại hội ở Trung ương.

6. Công văn số 175/CV-LH ngày 19/8/2019 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam về Kết luận của Thường trực Đoàn Chủ tịch về công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành khóa IX của Hội NSSKVN.

7. Hướng dẫn tổ chức Đại hội cơ sở 

8. Danh sách phân công các UV BCH dự với các Chi hội cơ sở.

9. (Dự thảo) Báo cáo tổng kết công tác Nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019) và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024)

10. (Dự thảo) Bản kiểm điểm của BCH Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019) 

11. (Dự thảo) Điều lệ sửa đổi, bổ sung nhiệm kỳ IX (2019 – 2024).

12. Phiếu thăm dò (04 phiếu) để giới thiệu chức danh Chủ tịch; chức danh Phó chủ tịch; Ban Chấp hành; Ban Kiểm tra. 
(Các phiếu thăm dò được thu lại, BCH Chi hội lập biên bản ghi rõ số phiếu phát ra, số phiếu thu về. Sau đó bỏ 04 loại vào 04 phong bì đóng dấu giáp lai gửi về Văn phòng Hội).

13. Mẫu lý lịch trích ngang của Đại biểu được bầu cử đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NSSKVN Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) (chính thức, dự khuyết).
 (Đề nghị các Đại biểu khai vào mẫu biểu và sau đó Chi hội làm một danh sách có đóng dấu, gửi về Hội NSSKVN để có cơ sở triệu tập. Chi hội nào không có con dấu thì đề nghị Hội VHNT đóng dấu (nếu ở địa phương), Chi hội ở TW thì đóng dấu của đơn vị nghệ thuật để có cơ sở báo cáo Ban chỉ đạo Đại hội).

Đề nghị các Chi hội tham khảo các văn bản (đặc biệt quan tâm tới văn bản Hướng dẫn tổ chức Đại hội cơ sở) để tiến hành triển khai Đại hội.

Trước khi tiến hành Đại hội cơ sở yêu cầu các Chi hội có văn bản báo cáo về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cơ sở, để Ban Tổ chức bố trí lãnh đạo, các UV BCH Hội về tham dự Đại hội.

Hội NSSKVN
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
Tin đọc nhiều
Bình luận nhiều
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn