Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8: 168 hồ sơ đã được thông qua

25/05/2015 8:51:38 SA

Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 đã thông qua 168 hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1989/BVHTTDL-HĐNS8 ngày 21/5 công bố danh sách 168 hồ sơ đã được Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 thông qua.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được 57 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 145 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ ưu tú” của 26 Hội đồng cấp cơ sở gửi Hội đồng cấp Bộ của Bộ VHTTDL.

Từ các hồ sơ gửi về, Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lĩnh vực Sân khấu, Múa, Âm nhạc, Điện ảnh đã tiến hành họp đánh giá và thông qua 168 hồ sơ đủ điều kiện để trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8.

(Danh sách các hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8.)

theo cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn