Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Hội thảo khoa học: "Xuân Trình - Nhà viết kịch, nhà lãnh đạo Sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới"

21/11/2019 10:47:27 CH

Chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN và các Hội Văn học Nghệ thuật Trung ương, tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu VN tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Xuân Trình - Nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới” vào cuối tháng 9/2019.

Nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình (1936 -1991) là một trong những tác giả, nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của nền sân khấu cách mạng Việt Nam. Với gần 30 kịch bản được dàn dựng trên sàn diễn các đoàn sân khấu cả nước, sớm tập trung vào vấn đề dân chủ hóa đời sống kinh tế xã hội, đề cao tính chân thật và tính nhân văn của tác phẩm, trong đó có nhiều tác phẩm gây chấn động dư luận xã hội như “Chuyện những người du kích”, “Quê hương Việt Nam”, “Lập xuân”, “Hận thù từ đâu tới”, “Bạch đàn liễu”, “Ngôi nhà trong thành phố”,“Xóm vắng”, “Cố nhân”, “Thời tiết ngày mai”, “Mùa hè ở biển”, “Đợi dến mùa xuân”, “Ngày xưa nơi đây là chiến tranh”, “Ngôi nhà màu hồng ngọc”, “Nửa ngày về chiều”, “Nghĩ về mình”, “Tai họa hay rủi ro”… từ những năm 1960 đến 1990, Xuân Trình được coi là nhà viết kịch tiên phong của sự nghiệp đổi mới. Ông còn là một nhà lãnh đạo sân khấu với khát vọng đưa sân khấu thoát khỏi bao cấp, xã hội hóa thực sự để ngày càng phát triển, lớn mạnh bằng các nguồn lực tinh thần và vật chất ngoài nhà nước. Cuộc đời và sự nghiệp của Xuân Trình là một tấm gương sáng, có sức cổ vũ lớn, để lại nhiều bài học quý giá của một nghệ sĩ chiến sĩ tài năng, một nhà lãnh đạo văn nghệ nhiệt huyết, luôn gắn bó máu thịt với hiện thực cuộc sống, với sự nghiệp cách mạng của tổ quốc, của Đảng và nhân dân. Xuân Trình đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT và đã được đặt tên cho một đường phố ở TP Nam Định quê hương.  

Tuy vậy, tầm vóc và vị trí của Xuân Trình trong nền sân khấu chưa thực sự được đánh gía đúng mức, các bài học sống động có giá trị của cuộc đời và sự nghiệp dâng hiến vô tư cho Tổ quốc, Đảng và nhân dân với tư cách một nghệ sĩ cộng sản chân chính chưa được tổng kết và phổ biến rộng rãi trong giới sân khấu cũng như văn học nghệ thuật cũng như công chúng.Chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN và các Hội Văn học Nghệ thuật Trung ương, tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu VN tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Xuân Trình - Nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới” vào cuối tháng 9/2019.

BAN CHỈ ĐẠO HỘI THẢO GỒM:
1. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám dốc Đài Tiếng nói VN, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương.
2. PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương.
3. NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
4. NSND Trịnh Thúy Mùi, Ủy viên Thường vụ Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu VN.
5. Nhà báo, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến VN.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GỒM: 
1. Nhà nghiên cứu, nhà báo Nguyễn Thế Khoa, Phó Viện Trưởng Viện  Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến VN.
2. NSUT Lê Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN.
3. Kỹ sư Nguyễn Thị Bảy, Giám đốc Công ty cơ khí ô tô 327, đại diện Gia tộc Xuân Trình.
4. NSUT Đào Quang, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đồng bằng Bắc bộ..
5. Ths Phạm Ngọc Anh, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Sân khấu.
6. Bà Trịnh Thị Hương, Cán bộ Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam.
7. Nhà báo Quang Tới, Tổng Thư ký tòa soạn tạp chí Văn hiến Việt Nam.
HỘI THẢO SẼ CÓ NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SAU:
1. Nghiên cứu đánh giá chung về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Xuân Trình, về lý tưởng, nhân cách sống, tài năng và nhiệt huyết sáng tác, công tác đóng góp cho quê hương đất nước, cho nhân dân, cho Đảng.
2. Nghiên cứu, đánh giả sáng tác của Xuân Trình thời xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như thời kỳ cả nước bước vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong thời kỳ đầu đổi mới của đất nước.
3. Nghiên cứu, đánh giá công tác của Xuân Tình trên các cương vị Phó Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, Tổng Biên tập tạp chí Sân khấu, Giám đốc Nhà xuất bản Sân khấu, nhất là khát vọng và ý nghĩa của những công việc ông đã triển khai thực hiện xã hội hóa hoạt động của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trên cương vị Phó Tổng Thư ký Thường trực cũng như của hai cơ quan trực thuộc hội mà ông trực tiếp phụ trách là Tạp chí Sân khấu và Nhà Xuất bản Sân khấu.
4. Đúc kết từ cuộc sống, sự nghiệp sáng tạo và công tác của Xuân Trình những bài học cần thiết, hữu ích cho các nhà viết kịch, các nhà lãnh đạo sân khấu hôm nay trong sự nghiệp phấn đấu xây dựng một nền sân khấu Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 
5. Đề nghị các cơ quan có trách nhiệm xem xét chọn các tác phẩm đặc biệt xuất sắc chưa được trao tặng Giải thưởng Nhà nước của Xuân Trình để truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà văn nhà viết kịch Xuân Trình.

Cho đến hôm nay sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 30 bản tham luận công phu tâm huyết của các tác giả, đạo diễn, diễn viên, các nhà nghiên cứu lý luận phê bình, các nhà lãnh đạo sân khấu và các nhà văn.

1. Phát biểu khai mạc của NSND Lê Tiến Thọ.
2. Báo cáo đề dẫn của nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa.
3. PGSTS Phạn Trọng Thưởng: “Người trong cõi nhớ”
4. PGS Tất Thắng: “Thế giới kịch Xuân Trình”.
5. TS Trần Đình Ngôn: “Bước đầu tìm hiểu kịch Xuân Trình”.
6. NSUT Lê Chức: “Cảm nhận nghệ thuật về nhà viết kịch Xuân Trình”.
7. PGSTS Nguyễn Thị Minh Thái: “ Nhà viết kịch Xuân Trình, Đối thoại trong sống và viết”.
8. GSTS Lê Hoài Phương: “Xuân Trình và Nửa ngày về chiều”
9. Nhà viết kịch Lê Thu Hạnh: “Phía trước vẫn là mùa xuân”.
10. Nhà văn Ngô Thảo: “Nhà hoạt động sân khấu năng động”.
11. Nhà văn Phạm Xuân Nguyên: “Xuân Trình đối diện với sự thật”.
12. NSND Lê Huy Quang: “Người dự báo dữ dội, gai góc…”.
13. NSUT Đào Quang: “Nhân cách con người Việt Nam trong kịch Xuân Trình”.
14. PGSTS Lê Thị Bích Hồng: “Nhà viết kịch hàng đầu của sân khấu Việt Nam hiện đại”.
15. NNC Đỗ Thanh Dương: “Kịch Xuân Trình, nhìn từ góc độ hôm nay”.
16. NSUT Lý Thanh Kha: “Những vai diễn của tôi trong kịch Xuân Trình”.
17. NSND Phạm Thị Thành: “Sự ăn ý của chúng tôi trong “Mùa hè ở biển”.
18. NSUT Hoàng Khuông “Gian nan cay đắng, vinh quang với “Mùa hè ở biển”.
19. Nhà thơ Ngô Thế Oanh: “Vùng quê của một nhà viết kịch”.
20. PGSTS Lưu Khánh Thơ: “Xuân Trình và Lưu Quang Vũ”.
21. Nhà viết kịch Giang Phong: “Quê hương và gia tộc Xuân Trình”.
22. Nhà viết kịch Nguyễn Hiếu: “Với Xuân Trình, kịch đúng là thánh đường”.
23. NNC Nguyễn Đức Thảnh: Lòng tin – nỗi ảm đạm đậm chất nhân văn trong  “Đợi đến mùa xuân”.
24. Nhà viết kịch Lê Quý Hiền: “Xuân Trình và một thời sáng tạo”.
25. Nhà viết kịch Hoàng Thanh Du: “Sự tử tế trong kịch Xuân Trình”.
26. Nhà viết kịch Ngọc Thụ: “Tài hoa và bi kịch”.
27. NNC Tuấn Giang: “Giá trị cống hiến của kịch Xuân Trình”.
28. NSUT Thanh Tú: Anh xuân Trình, tôi nhớ…”.
29. NNC Trần Minh Phượng: “Xuân Trình”.
30. GS Hoàng Chương: “Xuân Trình, Một tài năng”.
31. PGSTS Trần Thanh Hiệp: “Giá trị nhân văn và tính dự báo trong kịch Xuân Trình”.
32. NNC Nguyễn Chiến Thạc: “Kịch Xuân Trình, tiếng vọng hôm nay và mai sau” .
33. GSTS Đình Quang: “Ký ức về Xuân Trình”.
34. NSUT Nguyễn Thùy Linh: “Xuân Trình với kịch quê hương”.
35. NSND Trung Hiếu: “Nhà hát kịch Hà Nội với kịch Xuân Trình”.
36. NNC Nguyễn Thế Vinh: “Nhà hát kịch Việt Nam với kịch Xuân Trình”.
37. NNC Nguyễn Văn Thành: “ Cuộc bứt phá của kịch Xuân Trình”.
38. Tổng kết khoa học hội thảo của PGSTS Phan Trọng Thưởng. 

Để phục vụ cho hội thảo, Ban Tổ chức và gia đình nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình, đã hợp tác đầu tư bước đầu cho Đoàn kịch xã hội hóa LUCTEAM dàn dựng lại vở kịch “Bạch đàn liễu” của ông. Đây có thể nói là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên đi vào đề tài dân chủ hóa xã hội, phát hiện bè lũ cường hào mới ở nông thôn và tác hại vô cùng to lớn của nó đối với sự nghiệp Đảng và nhân dân ta. Hiện nay, “Bạch đàn liễu” đang được đạo diễn NSUT Trần Lực, NSND Trung Anh và các nghệ sĩ trẻ của LUCTEAM gấp rút hoàn thành để kịp phục vụ hội thảo.

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Xuân Trình, nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới” do Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Hội nghệ sĩ Sân khấu VN, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu VN, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại rạp Đại Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội với các hoạt động như sau:

Ngày 21/11/2019: Từ 9h, Họp bào về chương trình hội thảo.
Ngày 25/11/2019: Từ 20h, Tổng duyệt vở kịch “Bạch đàn liễu”.
Ngày 29/11/2019: Từ 8h30, Xem  trích đoạn một trong những vở kịch hay nhất của Xuân Trình, vở “Đợi đến mùa xuân” do Chi hội Sân khấu Nam Định trình diễn và tổ chức hội thảo đến 11h30.
12h, ngày 30/11/2019: Các đại biểu dự liên hoan bế mạc hội thảo tại rạp Đại Nam.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đã cùng gia đình nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình làm hết sức mình để Hội thảo đạt kết quả tốt nhất. 

Trong Hội thảo còn có nội dung giới thiệu Website Nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình do tạp chí Văn hiến Việt Nam hỗ trợ gia đình nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình xây dựng và Công bố việc tổ chức “Giải thưởng Xuân Trình” hàng năm do Gia đình và tạp chí Văn hiến VN phối hợp tổ chức dành tặng cho tác phẩm sân khấu được bình chọn là xuất sắc nhất trong đề tài dân chủ hóa và phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam”.

Chúng tôi tin rằng Hội thảo khoa học Quốc gia “Xuân Trình, nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiêp đổi mới sẽ là một đóng góp tích cực chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX của Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN với mục tiêu “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Trách nhiệm”, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của nghệ thuật sân khấu trong việc xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần của xã hội và vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:
BAN CHỈ ĐẠO HỘI THẢO

Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
Nội dung khác
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn