Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Vận động sáng tác Tác phẩm Âm nhạc và Sân khấu hướng đến Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước và Chào mừng các sự kiện trọng đại

12/02/2020 10:33:40 CH

Với chủ đề Mãi mãi một tình yêu, cuộc vận động thúc đẩy sự phát huy năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ trong sáng tác các tác phẩm nghệ thuật chất lượng, có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật thuộc chuyên ngành âm nhạc, sân khấu. Sở Văn hóa - thể thao và du lịch đề nghị các đơn vị triển khai hoạt động trên đến các tác giả chuyên và không chuyên trong đơn vị và địa phương đăng ký tham gia.
Quy chế Cuộc vận động sáng tác tác phẩm Âm nhạc và Sân khấu hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.
Phiếu đăng ký tham dự:


Quyết định ban hành Quy chế Cuộc vận động sáng tác tác phẩm Âm nhạc và Sân khấu hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn